Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Alt kan sorteres – automatisk

Nesten alt, ihvertfall. Automatiske sorteringsanlegg sparer tid og eliminerer feil for alle som lever av effektiv logistikk.

Av: ITO marked 4. februar 2022 Lager og logistikk

Sorteringsanlegg som del av logistikken
Anlegg for automatisk sortering er blitt en selvsagt del av lagerløsningene for alle som driver med netthandel og annen kritisk logistikk. Når utgående ordrer kan sorteres automatisk etter distrikt, postnummer eller transporttype, sparer det for mye tid, og vi ser også at feilandelen reduseres. Store nettaktører som Blivakker.no og XXL har sorteringsanlegg som en del ITO-anlegget, men det er ikke størrelsen det kommer an på. Også mindre aktører har mye å tjene på automatisk sortering, og mange starter med kun 3-4 sorteringsbaner, og utvider i takt med at de får større volumer og flere sorteringskriterier.

Vi har etter hvert mange eksempler på kunder som sparer tid og penger ved å sortere ordrer automatisk. Kontakt oss, så viser vi deg hvor enkelt det kan gjøres!

Automatisk sorteringsanlegg fra ITO hos Elektroskandia. bilde
Automatisk sorteringsanlegg fra ITO Pallpack hos Elektroskandia. Ved dette anlegget er det en operatør som sjekker hver ordre og flytter den til riktig kasse.

Automatisk skanning
Vareskanning og sortering hører sammen, og vi leverer selvsagt kamera-/skanneløsningen også, som en del av transportbanene. I mange tilfeller er det en strekkode på adresselappen som avleses, og sikrer rett sortering. Mange av kundene våre benytter også skannedataene til arkiv, sporingsinfo, fotodokumentasjon for utsendelse, statistikk osv. Også her kan man selvsagt legge til funksjonalitet etter hvert, for det oppstår hele tiden nye muligheter for en mer effektiv logistikk.

Hos VB Bok strekkodeskannes hver ordre slik at den automatisk sendes i riktig postcontainer. Antallet containerstasjoner og utleggere kan enkelt utvides ved behov.
Lageret til Hitachi Power Tools. bilde
Enkelt sorteringsanlegg med fire baner hos Hitachi Power Tools.
Kamera for ITO-anlegg hos Solar. I starten benyttes det kun i forbindelse med sortering, etter hvert også til andre formål.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere