Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

ITO Flexpall®

Fleksibel robotpalletering av kartong på pall.

Fleksible løsninger for palletering av kartong.

  • Høyere effektivitet

    Robotløsninger for effektiv palletering

  • Ledende teknologi

    Automatisering med bruk av industriledende roboter

  • Lønnsomme løsninger

    Løsninger som gir rask inntjening

Industristandard roboter

Kompakt og plasseringsvennlig alternativ til tradisjonelle palleteringsløsninger. Den tar ikke mer plass enn at den kan plasseres direkte i produksjonslinjen. Baserer seg på en standard, velutprøvd industrirobot fra Universal Robots eller KUKA.

Mellomlagsark og pallmagasin

Palletering med gripeverktøy fører nødvendigvis til at forpakningene ikke står helt inntil hverandre etter plassering med verktøyet. Derfor er ITO Flexpall® utstyrt med en sideklem som justerer og retter opp hvert lag før nytt lag påbegynnes.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere