Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger – ITO Pallpack AS

Hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger

Vår overordnede strategi inkluderer arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Vi jobber kontinuerlig for å forebygge og forhindre hendelser som kan ha negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter, herunder arbeid rettet mot etisk adferd, inkludert oppfølging og godkjenning av leverandører. Selskapets ledelse leder dette arbeidet.

Vår menneskerettighetspolitikk

Vi har nulltoleranse for ulovlig eller uetisk forretningsadferd. Vi forplikter oss til å respektere og etterleve menneskerettighetene i samsvar med OECDs retningslinjer og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt potensiale fullt ut. Dette gjør vi gjennom å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt. Heri å opprettholde en god kommunikasjonskultur med retningslinjer, prosedyrer og møteplasser, yte rettferdig kompensasjon og arbeidsforhold til alle medarbeidere, samt å prioritere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS-arbeid er avgjørende for fremtidig suksess og kvalitet. Vi arbeider kontinuerlig med å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, og oppfordrer våre medarbeidere til å melde fra om hendelser som skal varsles.

Vi forplikter oss til å gi våre kunder trygge, høykvalitets og pålitelige tjenester. Våre retningslinjer for etikk og habilitet styrer vårt samarbeid med kundene. Vi jobber for å sikre kundetilfredshet og løse eventuelle avvik på en rett og kostnadseffektiv måte.

Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører. Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter.

 

Informasjonskrav kan fremmes via e-post her: ito@ito.no