Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Avfallshåndtering

Løsninger som sørger for at tomemballasjen raskt og automatisk havner der den skal - i papirpressen.

Den beste løsningen for tomemballasje

  • Effektiv håndtering av tomemballasje

    Transportbaner som frakter tomemballasjen rett til avfallspresse.

  • Tidsbesparende og lønnsomt

    Enkelt å gjennomføre, lønnsomt umiddelbart.

  • Driftssikre løsninger

    Transportbaner med PLS-styring og høy driftssikkerhet.

Automatisk håndtering av tomemballasje

Tomemballasje blir raskt en flaskehals om den ikke håndteres effektivt og løpende. Vi designer og bygger transportbaner som frakter tomemballasjen direkte fra varemottak eller annet sted og helt ut til papirpressen. Det blir lønnsomt fra første dag.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere