Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Bli med til Bamas anlegg i Tranby

Bamas produksjonsanlegg i Tranby er landets største produsent av spiseklare, ferske grønnsaks- og salatprodukter. Bli med innenfor og se hva ITO-løsningene bidrar med i denne omfattende matproduksjonen.

Av: ITO marked 6. desember 2023 Kundeinstallasjoner, Matindustri

Imponerende anlegg og automatikk

Det er mye å la seg imponere over, når vi har ikledd oss vernesko og tykk jakke for å bli med driftsdirektør Thomas Longva Lindland og produksjonssjef Ole Ingvald Storeide rundt i det snart to år gamle Bama-anlegget i Tranby. Der ligger temperaturen stabilt på 4 grader, og kartonger med ferske produkter kommer tett i tett på eskebanene fra pakkemaskinene. I palleteringsanlegget arbeider tre industriroboter kontinuerlig med å stable kartongene over på pall, før pallbaner med transfervogn og vinkelveksler plasserer fulle paller til henting med truck. Robotene har kun liten klaring til taket, for over palleteringsanlegget er det bygget en mesanin med et nøye tilmålt kartonglager. Også dette er en del av ITO-leveransen, i likhet med vikleanlegget med baner og to fullautomatiske strekkfilmmaskiner.

Bama kjøper mest mulig av råvarene fra norske leverandører, men akkurat nå, på en kald novemberdag, kommer størstedelen av råvarene fra Sør-Europa. Driftsdirektøren forteller at logistikk er alfa og omega, hele den lange veien fra en spansk salatprodusent og frem til en norsk dagligvaregrossist eller storkjøkken.

– Salater er ferskvare, og produktene må være tilgjengelige i butikkhyller over hele landet, ferske og fine og med god holdbarhet. Logistikken utenfor fabrikken kjøpes av flere aktører, mens den interne logistikken er en kritisk del av vår egen produksjon. Gode løsninger her bidrar både til effektiv drift og god HMS for medarbeiderne, i form av enklere håndtering og mindre tunge løft og transport enn tidligere, opplyser han.

Og ITOs rolle i dette?

– ITO PallPack har vært en god samarbeidspartner for å få dette anlegget slik vi ønsket. De har sørget for gode tekniske løsninger når det gjelder kartonglageret med varemottak, heis opp til mesaninen, bufferbaner og heis ned til pakking, og hele palleteringsdelen med eskebaner, pallbaner, industriroboter og pallmagasiner. Og i siste ledd vikleanlegget for fulle paller, forteller driftsdirektør Thomas Longva Lindland.

 

Robotpalletering av salatprodukter. Tre industriroboter jobber to skift daglig med palletering av kartonger med salatprodukter. Kartongene kommer fra ti produksjonslinjer (det er klargjort en ellevte), og det går typisk 32, 56 eller 80 kartonger på hver pall, avhengig av kartongtype. Varene skal både til dagligvaregrossist, storkjøkken og horeca-markedet, og det benyttes både wraparound og sjakkeleske. Robotgriperne benytter sugekopp for å hente kartongene.

Godt samarbeid mellom leverandører

Produksjonssjef Ole Ingvald Storeide trekker også frem kommunikasjonen mellom ITO-løsningene og Bamas MES-system, Frontmatec.

– Dette grensesnittet er kritisk for at alt skal fungere som det skal, for eksempel at kartongene kommer til rett robot og at printing av etiketter fungerer som det skal. ITOs medarbeidere gjorde en god jobb med å programmere og tilpasse grensesnittet mot MES, og det var også et godt samarbeid mellom ITO PallPack og leverandøren av eskereisere og pakkemaskiner. I det hele tatt er det en forutsetning for helheten at systemer fra ulike produsenter og leverandører snakker godt sammen, legger han til.

 

Kartonglager. Mesaninen ligger rett over palleteringsanlegget. Her er bufferbaner for kartonger og heis rett ned dit salatposene pakkes i kartong.
- ITO-anlegget går vanligvis i to skift, og gir gevinster både når det gjelder effektivitet og HMS. Utstyret ble installert til vi flyttet inn i nybygget april 2022, og vi flyttet en og en linje fra den gamle produksjonen. Det var meget krevende, og vi er godt fornøyd med både prosjektledelse og montasjearbeid fra ITO PallPack. Og selvsagt fornøyd med at teknologien fungerer slik den skal, sier produksjonssjef Ole Ingvald Storeide (t.v) og driftsdirektør Thomas Longva Lindland hos Bama i Tranby.
Varemottak for nye kartonger. Disse pallene lastes rett inn i pallheisen og transporteres opp til det skreddersydde kartonglageret på mesaninen.
Robotpalletering. Kartonger med ferdige salatposer kommer på eskebaner fra pakkemaskinene, pallbanene håndterer både fulle og tomme paller. Tre industriroboter sørger for effektiv robotpalletering hos Bama på Tranby.
Automatsk vikleanlegg for paller med gods. Vikleanlegget består av pallbaner inn og ut, og to helautomatiske Pallpack 8000 strekkfilmmaskiner.
Bamas produksjonsanlegg i Tranby mellom Oslo og Drammen. Anlegget sto ferdig i 2022 og produserer spiseklare salatprodukter for dagligvare, storkjøkken og horeca-markedet i hele landet.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere