Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Oppgradert terminal for DHL i Trondheim

Denne uken åpnet DHL sin nyoppussede terminal på Hommelvik i Trondheim. Det ble selvsagt feiret med kake, snorklipping og omvisning i terminalen, der nye ITO-løsninger gir et verdifullt bidrag til bedre HMS og mer effektiv drift.

Av: ITO marked 29. september 2020 Kundeinstallasjoner

Forsendelser fra fly og bil

Arbeidsdagen for DHL-medarbeiderne i Trondheim starter med mottak og sortering av forsendelser med fly og biler om morgen og formiddag. Da kjøres de nye ITO-transportlinjene som inngående linjer, automatisert slik at medarbeiderne kan konsentrere seg utelukkende om sortering. Senere på dagen blir forsendelser fra ulike selskaper i Midt-Norge ekspedert ut på biler eller til fly, og transportørene kjøres i motsatt retning. Maxime Fortin, prosessingeniør ved DHL i Norge, har vært ansvarlig for kravspesifikasjon og valg av leverandør, han forteller at de har fått nye transportløsninger som svarer til krav og forventninger.

– Sammenlignet med tidligere er det nå mindre manuelt arbeid og høyere produktivitet. Transportlinjen er i tillegg integrert med en screeningløsning, for gjennomlysning av alle forsendelser som skal flysendes. Vi ga ITO noen utfordringer knyttet til reversering av transportlinjen, blant annet ved posisjonering av motoren og balansering av beltene for å sikre optimal drift. Dette er blitt løst på en veldig god måte, og vi er svært godt fornøyd, presiserer han.

Imponerende anlegg

Det nyoppussede anlegget til DHL består av 877 kvadratmeter terminal, 510 kvm bilhall og 396 kvm kontorer. Under prosessen har DHL vært opptatt av å fjerne HMS-risiko som følge av å operere i et underdimensjonert anlegg, samt forbedre arbeidsforholdene for medarbeiderne og dermed styrke engasjement og tilfredshet. I tillegg har de nå drive-in løsning for biler og de ser for seg at antallet skader på forsendelser minimaliseres som følge av at alt opereres innendørs og i tørre omgivelser.

Katarzyna Purzycka hos DHL er fornøyd med nyoppusset terminal og ITO-løsninger som bedrer både HMS og driftssikkerheten.

Gevinst på flere områder

Maxime Fortin understreker at de nye ITO-løsningene gir gevinst både når det gjelder driftssikkerhet og HMS.

– Driftssikkerheten har vært upåklagelig så langt, så vi er veldig optimistiske med tanke på å få maksimalt ut av ressursene her og leve opp til våre høye logistikkrav. HMS-gevinst i form av mindre menneskelig belastning kommer på toppen av det, sier Maxime Fortin fornøyd.

ITO-transportører med screening-enhet for gjennomlysing, hos DHL i Trondheim.
Transportørene kan reverseres, slik at de fungerer både for inn- og utgående forsendelser.
Snorklipping var en selvsagt del av åpningen av DHLs nye terminal i Trondheim. Den sto Katarzyna Purzycka for, sammen med Morten Lihme, Head of Operations Norway (t.v.) og Terje Aarbog, Managing Director Norway (t.h.).
Fornøyd DHL-team i nyoppusset terminalbygg.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere