Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Emballasjen – utfordringer og muligheter

Emballasje har alltid skapt utfordringer, samtidig er den helt nødvendig. Logistikkekspert Roberth Karlsson gir råd for hvordan emballasjen kan skape gevinst.

Av: ITO marked 1. desember 2020 Lagerstyring

Transporterer luft

En stor utfordring innenfor varehandel er kravene til mer effektiv emballering, samtidig som den skal sette så lite miljøavtrykk som mulig. Den pågående klimadebatten gjør kundene stadig mer bevisste på miljøavtrykket når de handler. Luft i emballasjen er et godt eksempel, mange forbrukere er nærmest allegiske mot luft i emballasjen når de handler på nettet. Luften øker miljøavtrykket, og den kan for eksempel føre til at pakken må hentes på postkontoret i stedet for at den ville fått plass i postkassen. Transportselskapene er også klar over ulempene med å transportere luft, og tar i større grad i bruk prissetting etter volum, dermed blir forsendelsene dyrere når emballasjen blir større.

Kjent flaskehals

Emballasje har alltid vært en stor tidstyv innen logistikken, og ofte har emballeringen vært nesten helt manuelle prosesser. Det har gjort den til en flaskehals i arbeidsflyten, jeg har mange ganger opplevd kaos i pakkeområdet en halvtime før alt skal være pakket på transportørenes biler. Medarbeidere løper i beina på hverandre mens de leter etter riktige esker og emballasje og forsøker å bli ferdige i tide. Dette går selvsagt ut over kvaliteten, og en konsekvens kan være feilpakking, dårlig emballering eller at man ikke velger emballasje som egner seg for oppgaven.

Automatisering er den eneste veien

Det er tilnærmet umulig å optimalisere manuell pakking slik at den tilfredsstiller dagens og morgendagens krav innenfor e-handel. Skal du håndtere en arbeidsflyt med store mengder små pakker hver eneste dag, må prosessen automatiseres. Etter min mening er det ofte mest lønnsomt å automatisere pakkingen først, og deretter se nærmere på de ulike prosessene for vareplukking.

Beregner mål og vekt

Det finnes allerede WMS-løsninger med «plukk og pakk»-tjenester, der de bruker masterdata fra varene som plukkes, og regner ut volum og vekt før den foreslår den optimale emballasjen. Det er funksjoner som sparer plukkerne for mye tid. Dessverre er det også et faktum at mange bedrifter har leverandører med dårlige eller ufullstendige masterdata, slik at det ikke er mulig å ta i bruk slik funksjonalitet. I tillegg finnes det tekniske løsninger med avanserte volumskannere og vektsystemer som umiddelbart regner ut dimensjonene og sender disse rett til WMS-systemet. Ved å ha riktige data for hver vare, er det mulig å skape en effektiv arbeidsflyt og få bedre utnyttelse av logistikksystemene.

Pakkemaskin for bøker. bilde
De nyeste pakkemaskinene tilpasser emballasjen etter innholdet, slik at man slipper å bruke fyllmateriale.

Tilpasser emballasjen til innholdet

Det neste trinnet kan være å automatisere pakkingen fullstendig, og investere i maskiner som tilpasser emballasjen til innholdet i hvert enkelt tilfelle. Det gir solid gevinst, både spart volum og fordi man slipper å bruke fyllmateriale. ITO PallPack leverer ulike typer av disse maskinene, som muliggjør standardisering på én type emballsje, selv om man leverer ulike produkter. Disse maskinene kan integreres med WMS-systemet og dermed motta data om hvert produkt. Hele flyten med vareplukking, pakking og merking av esken eller posen kan automatiseres.

Manuelle prosesser duger ikke

Forhåpentligvis fikk du noen tips og inspirasjon her til hvordan brukes av emballasje kan gjøres bedre og mer effektiv. Det gjør det mulig å leve opp til kravene om økt effektivitet og kvalitet med minst mulig miljøavtrykk. Spesielt innenfor e-handel har dette stor relevans, fordi man ofte leverer mange pakker med relativt lave ordreverdier. Manuelle prosesser kan rett og slett ikke optimaliseres i så stor grad at de vil konkurrere med ny automatiseringsteknologi, løsninger som lager pakker med nøyaktig størrelse på bestilling. På et øyeblikk.

I startgropen

Når det gjelder automatisering av emballasje, er vi fremdeles i startgropen. Mange produsenter forsøker å utvikle nye emballasjetyper og pakkemaskiner for å senke kostnader og gjøre avtrykkene på miljøet så små som mulig. Derfor er det et område hvor det er lønnsomt å følge med i utviklingen.

Pakkemaskin WrapAround. bilde
Pakkemaskin WrapAround – ITO

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere