Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Fjerntilkobling reduserer nedetiden dramatisk

Av: ITO marked 16. januar 2018 Service
Service med VPN-tilkobling. bilde

Sikker og pålitelig oppkobling

Undersøkelser viser at bruk av fjerntilkoblet service reduserer nedetiden fra gjennomsnittlig 24 timer til under 4 timer. Alle som er avhengig av tekniske løsninger i sin produksjon, forstår at denne forskjellen har vesentlig betydning. Fjerntilkoblet service fungerer rett og slett slik at leverandøren av utstyret kobler seg opp utfører feilsøking og utbedring uten å være på stedet. Dette kan skje kort tid etter at feilen er meldt (enkelte ganger faktisk før den er oppdaget).

ITO benytter VPN-tilkobling med mGuard når vi utfører remote service, en kommunikasjon som er ansett som den mest pålitelige og sikreste for fjerntilkoblet service, og som kan benyttes uten at det involverer kundens IT-personell for å komme rundt brannmurer og andre sikkerhetsløsninger.

Hva kan utføres via fjerntilkobling?

Svaret er at med dagens digitale løsninger er det svært mye. Serviceteknikeren kan analysere både digitale og analoge signaler, som PLS-signaler fra sensorer eller fotoceller, og oppgradere eller installere nye software-løsninger direkte. Et annet viktig poeng er at servicemedarbeideren via VPN har tilgang til kundens servicelogg for å se statusmeldinger, varslinger med mer.

 

Service på robot. bilde
Service på robot – ITO

Hva kan ikke utføres?

Vi kan ikke bytte fysiske deler via fjernoppkobling, men fordi feilsøkingen er utført og deler tilgjengelig i forkant av besøket, vil også serviceoppdrag som krever utførelse hos kunden, bli utført raskere. Enkelte kunder har også teknisk kompetanse og reservedelslager selv, da vil bruk av VPN bidra til raskere utbedring og bistand for kunden. Så svaret er at bruk av fjerntilkoblet service så godt som alltid bidrar til å redusere nedetiden. Samtidig reduserer det kostnadene i alle ledd. ITO samarbeider tett med produsentene av løsningene vi leverer, og kan også utføre fjerntilkoblet service i samarbeid med spesialister fra produsentene, og vi har tilgang til servicehistorikk fra produsentene.

Viktig ved valg av leverandør

Vår erfaring er at bruk av fjerntilkoblet service via VPN reduserer nedetiden fra dager til timer. Derfor er det også et viktig moment ved valg av leverandør og samarbeidspartner. Spør oss gjerne om dette, for det kommer sannsynligvis en dag hvor du blir veldig glad for å ha valgt en leverandør som kan utføre service uten å være fysisk tilstede.

Service på Kuka robot. bilde
Service på Kuka robot – ITO

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere