Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Full fleksibilitet over tre plan for NorEngros

NorEngros er landets største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Ved nybygget til NorEngros Kjosavik i Stavanger får de maksimal fleksibilitet for pallhåndtering mellom tre etasjer.

Av: ITO marked 4. oktober 2022 Kundeinstallasjoner

Høy driftssikkerhet, høy kapasitet

– Det er blitt en veldig driftssikker løsning, forteller daglig leder ved NorEngros Kjosavik, Gunnstein Kjosavik, når vi ringer etter at de nye ITO-løsningene har vært i drift siden tidlig på våren. Ved nybygget i Stavanger valgte de ITO PallPack som leverandør av et skreddersydd anlegg med separate baner og heiser for inn- og utgående paller med varer, tilpasset pallhåndtering over tre plan.

– To heiser med kapasitet inntil 60 paller i timen, det gir oss den fleksibiliteten vi behøver for å håndtere en omfattende vareflyt her, ikke minst paller med pappemballasje, forteller Gunnstein Kjosavik.

NorEngros Kjosavik er grossist for NorEngros´utsalgssteder i Rogaland, med produkter innenfor storhusholdning, emballasje, renhold med mer. Med de nye løsningene foregår alt automatisk, fra en pall med innkommende varer plasseres på transportbanen til den er transportert til rett etasje ved lageret. Det gir besparelser både i tid og ressurser, noe som var viktig for NorEngros.

– Hovedpoenget var å få varene inn og ut av lager med minst mulig arbeidsinnsats. Når det nå ankommer et trailerlass med varer, er alt på plass på lageret i løpet av en time. Det er vi godt fornøyd med, sier Gunnstein Kjosavik.

 

Skreddersydde pallbaner for inn- og utgående vareflyt.

Hva var utslagsgivende for at dere valgte ITO Pallpack som leverandør av denne løsningen?

– Vi opplevde at ITO var en troverdig leverandør, noe vi har fått bekreftet gjennom prosjektet. Litt justeringer har det vært underveis, men i det store og hele er vi fornøyd. Heisene ble montert før bygget ble tatt i bruk, og vi ser hver eneste dag at dette er blitt en driftssikker løsning som fungerer slik vi ønsket. Varene pakkes vanligvis ikke ut her, men leveres videre.

Erfaringer med ITO PallPack fra tidligere?

Ja, men det er lenge siden. Veldig lenge, faktisk. Kanskje 25 til 30 år tilbake i tid, humrer lederen for NorEngros Kjosavik.

Sånn er det når man har vært noen år i bransjen, både kunden og leverandøren. Vi ønsker lykke til videre, og håper det ikke går 25 nye år før vi igjen diskuterer nye tekniske løsninger…

To pallheiser, hver med kapasitet inntil 60 paller i timen.
Fra bakkeplan, der pallene transporteres til og fra lageretasjene på nivå 2 og 3.
NorEngros på Forus ved Stavanger. Nybygget med nye logistikkløsninger er det mørke i bakgrunnen.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere