Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

ITO PallPack ble «Gasellebedrift» i fjor

Helt siden 2003 har DN kåret norske «Gasellebedrifter» – bedrifter som har oppnådd en dobling av omsetningen og levert positive driftsresultater over fire år. Hos ITO PallPack er vi selvsagt stolte over å være en del av dette eksklusive utvalget av vekstbedrifter, basert på tallene i perioden 2017-2020.

Av: ITO marked 8. august 2022 Nyheter

104,9 prosent omsetningsvekst

Med 104,9 prosent omsetningsvekst over 4 år, fra 55 millioner i 2017 til 104 millioner kroner i 2020, var ITO PallPack med blant bedriftene som ble kåret til «Gaselle-bedrifter» i 2021. Det er vi selvsagt godt fornøyd med, men det skyldes også at vi har våget å satse på nye medarbeidere og nye produktområder. De største vekstområdene i denne perioden har vært innenfor netthandel, matindustri og automatisering av logistikk, og vi har hatt som mål å være i fremste rekke med løsninger for disse. Med pandemi og restriksjoner i 2020, som førte til mye usikkerhet og investeringsvegring i flere bransjer, var dette en utfordrende periode. Når vi likevel oppnådde gode resultater og vekst sammenhengende i denne perioden, er vi ubeskjedne nok til å tro at vi gjorde mye riktig. Ikke minst ved å ha medarbeidere med rett kunnskap og rett innstilling.

Kriteriene for å kåres til Gaselle-bedrift handler om mer enn omsetningsvekst, blant annet er det krav til positive tall hele perioden, og regnskapene må selvsagt være godkjent og innrapport i henhold til myndighetenes frister.

Utholdenhet, hastighet og vekst

Gasellen er et antilopedyr som finnes både på det afrikanske og asiatiske kontinentet. Den er et svært utholdende dyr, faktisk er den i stand til å holde en fart på hele 80 km/t over lengre tid. Dette flotte dyrets hastighet, smidighet og utholdenhet var utslagsgivende for at DN innførte begrepet «Gaselle-bedrift» om bedrifter som oppnår vekst og gode resultater over en lengre periode.

Kriterier for å kåres til Gaselle-bedrift (alle over en 4-årsperiode):

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen
  • Omsetning over 1 million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Vært aksjeselskap hele perioden

Kåringen av Gaselle-bedrifter gjøres av DN i samarbeid med Bring og Grant Thornton. ITO PallPack har egen informasjonsside som gasellebedrift hos DN.

Gjennom "Gaselle-perioden" har ITO PallPack tatt ansvaret for stadig mer komplekse anlegg, noe som krever grundig forarbeid før installasjon hos kunde. Ved ITO Produksjon på Tyristrand pre-installeres tekniske løsninger, slik at hovedinstallasjonen blir mest mulig smidig.
Veksten i ITO PallPack ville ikke vært mulig uten tilliten som er gitt oss fra store selskaper med krevende logistikk. Her fra et komplett pallsorteringsanlegg vi har levert til ASKO på Kalbakken.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere