Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Gjør klar for The Industrial Internet of Things

Av: ITO marked 16. januar 2018 Teknologi
Vision kamerasystemer. bilde

Trenden ”Internet of Things” berører oss alle. Også industrien, der trenden har fått betegnelsen ”The Industrial Internet of Things”, gjerne betegnet som IIoT. At det kun mangler en D før betegnelsen blir ”IDIOT” kan du se bort fra, for dette er utvilsomt teknologi for de smarteste av oss.

Erstatter manuell inspeksjon

Med IIoT menes at komponenter, verktøy, maskiner, sensorer, kameraer og annet er tilknyttet Internett, og i sanntid blir i stand til å registrere og dokumentere prosesser, og umiddelbart foreta beslutninger derfra. Det gir bedre oversikt og muligheter for å optimalisere produksjonen på en langt bedre måte enn tidligere. Mange betegner Vision-systemer som en av de mest spennende teknologiene innenfor IIoT for tiden, og det kan vi i ITO gjerne slutte oss til. Kvalitetskontroll er et godt eksempel, tradisjonelt utført manuelt av mennesker, mens den nå kan utføres raskere, rimeligere og mer nøyaktig ved hjelp av Vision-systemer og IIoT. ”Track & trace” tilnærmingen gjør det mulig å følge hvert enkelt produkt gjennom hele produksjons- og pakkelinjen fra start til levering, og umiddelbart kunne luke et produkt ut av produksjonslinjen om det ikke tilfredsstiller kvalitetskravene. Dette har store industrier som matindustri og farmasøytisk industri forstått og allerede tatt i bruk i stor skala.

 

Vision kamerasystemer fra ITO. bilde
Vision kamerasystemer – ITO

Nøyaktige inspeksjoner

Bruk av Vision-systemer gjør det enkelt å gjennomføre bedre, raskere og mer nøyaktige inspeksjoner av produkter, også med gjennomlysningsteknologi for å avdekke kvalitetsfeil. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan bedriften kan ta i bruk IIoT, og Vision-systemer spesielt, for å øke automatiseringsgraden og heve kvaliteten. I samtaler går vi inn i problemstillinger som hvordan Vision kan benyttes og implementeres i eksisterende løsninger, dine behov sett i forhold til faktorer som produksjonsmengde, produkttyper, behov for inspeksjon av størrelse, farge og andre kriterier.

Mange snakker om smarte hus og biler, og hva IoT kan gjøre for deg privat. Det er selvsagt interessant og mange vil ta det i bruk etter hvert. Men for oss som lever av industrielle prosesser med høye krav til kvalitet og lønnsomhet, er IoT enda mer interessant når det kommer en ekstra I foran begrepet. Industrial!

Vision kamerasystemer. bilde
Vision kamerasystemer – ITO

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere