Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Hva kan vi bruke AMR til?

Industrien er full av forkortelser på 3 bokstaver, og nå er det AMR vi skal lære oss… Her ser vi nærmere på hva det er og hva det kan brukes til.

Av: ITO marked 30. april 2024 Lagerautomasjon

Hva betyr det at de er autonome?

De tre bokstavene er en forkortelse for «Autonome mobile roboter». Produsentene hevder altså at de er «autonome», så la oss først dvele litt ved dette ordet. Opprinnelsen er gresk, der auto betyr «selv» og nomos betyr «lov». På norsk oversetter vi vanligvis «autonom» med «selvstyrende», og vi bruker det i mange sammenhenger; like gjerne om stater med selvstyre (autonome stater) som for å beskrive den delen av nervesystemet (det autonome nervesystemet) som styrer indre organer som fungerer uten at vi trenger å tenke på det. At hjertemuskelen din jobber jevnt og trutt mens du tenker på andre ting, er ekstremt praktisk, faktisk helt livsnødvendig. Like livsnødvendig er AMR foreløpig ikke. Men kanskje er det bare foreløpig, for på sikt ser vi ikke bort fra at mobile selvstyrende enheter blir et like vanlig syn som tradisjonelle trucker på de fleste lagre.

Roboter som flytter seg

AMR er altså en robot, laget for å flytte seg rundt i et avgrenset område. Dette til forskjell fra tradisjonelle industriroboter, som vanligvis står solid forankret, gjerne i en robotcelle med gitter rundt. AMR derimot, er mobile roboter som beveger seg, laget for å operere der det ferdes mennesker, trucker og andre AMR-er. Dette krever selvsagt at de har kameraer, sensorer og annen teknologi for å hele tiden orientere seg og ta hensyn til omgivelsene.

ITO AMR. Vi hos ITO PallPack har fått sansen for AMR og tilbyr det nå til kundene våre. (Illustrasjonsbilde)

Fascinerende teknologi

Da har vi avklart at de er selvstyrende, at de flytter på seg, og at de utfører oppgavene som vi gir dem, på samme måte som tradisjonelle roboter. Hos ITO PallPack har vi vært fascinert av AMR lenge, og vært på jakt etter løsninger vi kan tilby kundene våre som en del av helhetlige løsninger. For vi har mange kunder med repeterbare transportoppgaver; der ulike typer av kasser, paller, traller eller annet gods skal hentes på én lokasjon og leveres på en annen. Flere av kundene våre benytter allerede selvkjørende trucker (AGV-er), integrert med vår teknologi, så det er en teknologi vi kjenner godt. Men vi har vært på jakt etter en teknologi som er mer fleksibel i utformingen og i hvilken type gods de kan transportere. Målet har vært å finne løsninger som er enkle å programmere og drifte, som kan bevege seg effektivt på små flater og som ikke trenger avanserte sendere og reflektorer for å operere. Det var nettopp dette vi fant hos Agilox.

AMR er mobile roboter, fra AGV-lignende trucker til små mobile enheter. Alle kan utføre varetransport fra A til B og er egnet for repeterende oppgaver. Griperne kan være tradisjonelle løftegripere for paller, men like gjerne være tilpasset transport av kasser, traller eller annet.

Hvorfor liker vi Agilox AMR?

For det første er vi imponert over grensesnittet, over hvor enkelt det er å iverksette oppgaver, definere arbeidsområdet og lære opp en Agilox AMR. De er tilgjengelig i ulike varianter, og både maskinvare og programvare utvikles og produseres av Agilox i Østerrike. Brukergrensesnittet er så intuitivt og forståelig at kunden kan ha en driftsansvarlig eller superbruker som setter opp nye oppgaver selv. Dernest liker vi at all trådløs kommunikasjon foregår over WIFI. Hvis det er god WIFI-dekning, er det ingen behov for reflektorer, antenner eller andre sendere. På toppen av dette er vi imponert over hvordan disse AMR-enhetene beveger seg på små flater, for eksempel når de skal navigere inn til en transportbane. Det er bevegelsesfrihet i alle retninger, slik at det blir minimalt med rygging og flytting. Tar du med i betraktningen at de kan utstyres med gripere for paller, kasser, traller eller annet gods, at de er elektriske og selv setter seg på lading når de ikke har arbeidsoppgaver, og at de har avanserte kameraer og sensorer slik at de ikke forutsetter skader og uhell, da har du et bilde av siste tilvekst til verktøykassa hos ITO.

Hva du kan bruke dem til?

Det korte svaret er at de passer til de fleste typer repeterende transportoppgaver på lageret eller i produksjonen. Selvsagt til noen bedre enn andre, men det ser vi gjerne på sammen med deg.

Vi kommer forresten til å vise en AMR i praksis under ITO TeknoDAYS 19. september. Du er selvsagt velkommen dit.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere