Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Hvor går veien videre for lagerlogistikk?

Logistikkekspert Roberth Karlsson belyser noen av utviklingstrekkene for lagerlogistikk. Det handler blant annet om kunstig intelligens og mer automatisering.

Av: ITO marked 12. januar 2021 Lagerstyring
Gjennomløpsbaner på Elektroskandia. bilde

Mange er i omstilling

Effektiv logistikk er viktigere enn noen gang. En årsak er den raske utviklingen innenfor omnikanal og e-handel. Mange bedrifter er midt i denne fasen nå, de de opplever redusert lønnsomhet som følge av økte logistikkostnader når de øker satsningen på omnikanal og e-handel. Utviklingen har kasnkje aldri gått så raskt som nå, med rekordmange bedrifter som er interessert i å investere i teknologi og kunnskap for å være skodd for fremtidens varehandel.

Kunstig intelligens og maskinlæring i WMS

Mange etablerte WMS-leverandører har begynt å bruke dette eller er nå i en utviklings- eller eksperimenteringsfase når det gjelder maskinlæring i WMS-systemene. Ett trekk er at det varierer hvilke deler av systemet det benyttes på. Mens noen leverandører legger mest vekt på ordreflyt, konsentrerer andre seg om riktig vareplassering (slotting). Det som er sikkert, uansett hvilke områder WMS-leverandørene konsentrerer seg mest om, er at de er enige om at AI (kunstig intelligens) har et enormt potensial til å gi ekstra verdi. Skal du investere i et WMS-system i nærmeste fremtid, anbefaler jeg at du undersøker hvilke planer de aktuelle WMS-leverandørene har for AI og maskinlæring.

Automatisering og mer avanserte kontrollsystemer (WCS)

Når kostnadene for logistikken blir høyere, vil det være mer lønnsomt å investere i automatisering for lager. Hvis du arbeider med B2C e-handel på nettet, er det viktig å være rustet for perioder med store ordretopper. Det er årsaken til at logistikk ofte har høyere krav til mer avanserte og smidige WCS-er, en type lagerstyringssystemer kalt warehouse execution systems (WES). Både de som utvikler automatiseringsløsningene og WMS-leverandørene har forstått dette, og utvikler og promoterer sine egne systemer. Jeg anbefaler at man investerer i et system som er lett å integrere og kan nyttiggjør seg informasjon fra flere andre systemer, for å gjøre automatiseringen smidig og responsiv når det er stor ordreinngang. Samtidig er det nødvendig å ha et helhetlig perspektiv på lageret når man investerer i automatisering. Et velfungerende WCS er avgjørende hvis du ønsker å unngå «monumenter», slik det uttrykkes i lean-metoder for produksjon. Variasjonene i arbeidsflyt innenfor e-handel fører til at forhandlere og distribusjonsledd leter etter løsninger som er enklere å tilpasse og skalere.

Digitalt kontrolltårn (DCT)

For å redusere kostnadene og opprettholde et høyt servicenivå, er det nødvendig med en transparent leverandørkjede med korrekt informasjon fra start til mål. Det innebærer at man må jobbe på tvers av funksjoner, og at både innkjøpsavdelinger, leverandører, salgsavdelinger og markedsfunksjoner må være transparente og dele informasjon sømløst i organisasjonen. Det er umulig å gjøre dette på en manuell måte, og derfor har noen pionérbedrifter investert i digitale kontrolltårn som samler inn, analyserer og visualiserer viktig, forretningskritisk informasjon. Dette er komplekse løsninger, og det er foreløpig ikke  så mange bedrifter som har begynt å bruke denne teknologien. I fremtiden tror jeg vi vil se mer av det. Jeg kjenner meg også trygg på at vi vil se AI og maskinlæring integrert i disse kontrolltårnene, når vi tar i betraktning de enorme mengdene data som ligger i ulike systemer. Dette er også systemer som vil være til hjelp som beslutningsstøtte.

Mer automatisering er utvilsomt en av trendene.

Kunnskap og kompetanse

Ved å legge mer vekt på lagerlogistikk i et globalt perspektiv, øker etterspørselen etter relevant kompetanse. I dag må konsulenter innen logistikk kunne vise til bred og variert kompetanse. De må både beherske teknologien og besitte spesialkompetanse innenfor områder som automatisering, WCS/WES, WMS og TMS, men ikke nødvendigvis alle. I tillegg behøves selvsagt gode kunnskap om endringsledelse for å kunne bidra til å implementere nye løsninger på en god måte, der medarbeiderne på lageret er positive og trekker i samme retning.

Logistikkekspert Roberth Karlsson deler erfaringer med oss. Han tror kunstig intelligens vil spille en viktigere rolle i fremtidens lagerstyring.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere