Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Miljøhensyn stadig viktigere

Vi merker det hele tiden, at miljøhensyn kommer høyere på kravspesifikasjonen. Desto hyggeligere at vi blir valgt av industribedrifter som ligger i fremste rekke når det gjelder energibruk og bærekraftig produksjon.

Av: ITO marked 7. desember 2021 Miljø

Klimanøytral drift
Eksemplene er mange, men det er enkelt å starte med nybygget til Joh. Johannson Kaffe i Vestby. Fasaden består av 1280 solcellepaneler, og hele anlegget driftes klimanøytralt, det vil si at de produserer like mye energi som de forbruker. Hovedmaterialet i bygningene er tre, og det er blant annet benyttet resirkulert lavkarbon stål og betong. Selv om mange ikke oppnår klimanøytral drift på samme måte som «den miljøvennlige kaffefabrikken», er de på ingen måte alene, for i industribedrifter over hele landet monteres det solceller på tak, benyttes vindmøller og vannbåren varme, og utbredelsen av gjenbrukte materialer og inventar er sterkt økende. Et annet godt eksempel er ASKO, der taket er dekket med solcellepaneler og til og med vareheisene regenerer strøm når de går nedover.

Energiforbruk er én side, men mange opplever også at de må produsere mer miljøvennlig enn tidligere, for eksempel ved at produkter ikke plastpakkes, at det benyttes resirkulerte og mer miljøvennlige materialer i esker og kartonger, og at emballasjemengden må reduseres.

Når strømprisen er høy, slik som nå i vinter, er det selvsagt lettere å tjene inn investeringene, men denne utviklingen handler om mer enn økonomi. For forbrukerne er utvilsomt mer opptatt av å handle fra miljøvennlige produsenter enn før, og den utfordringen må produsentene ta på alvor. Det samme gjelder ved rekruttering, for den nye generasjonen av godt utdannede og attraktive arbeidstagere har bedriftens samfunnsansvar og miljøprofil øverst på lista når de velger arbeidsgiver. Derfor er det ingen vei utenom.

Alle de mørke feltene i fasaden er solcellepaneler, totalt 1280 paneler som til sammen gir 365 kWp.

Teknologi med grønn profil
Og nettopp det hjelper vi gjerne til med, for vi opplever hele tiden at energiforbruk, materialbruk og miljøbelastning vektlegges når kundene utfordrer oss på å designe nye tekniske løsninger. Da setter vi ekstra stor pris på at bedrifter som Joh Johannson Kaffe og ASKO velger teknologi fra ITO Pallpack. Og vi skal gjøre vårt for å oppfylle også fremtidens miljøkrav, i form av at vi selv velger å samarbeide med produsentene med grønn profil og gode miljøsertifiseringer, at vi leverer kortreiste løsninger som ofte bygges her i landet, at vi har norsk delelager og at vi sørger for miljøvennlige løsninger for resirkulering og gjenbruk av materialene. I tillegg hjelper vi deg med å finne pakkeløsninger for miljøvennlig emballasje, og tilpasser alt av transportører, sensorer og andre løsninger, slik at din produksjon er tilpasset en mest mulig miljøvennlig produksjon, både når det gjelder energibruk og selve produktene du leverer, inkludert emballasje.

Miljøtiltak trenger ikke være store for å virke positivt. Disse heisene regenerer strøm når de går nedover, basert på ITO-teknologi.
Dette ser vi oftere og oftere; solcellepaneler på taket av industribygninger.

I denne videoen fra Joh Johannson Kaffe tar ITO PallPacks prosjektleder Eivind Monsen oss med på rundtur i den miljøvennlige kaffefabrikken. Joh Johannson Kaffe er en av mange kunder som har miljøkrav høyt på agendaen i sin kravspesifikasjon.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere