Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Kan vi få levere Dem en tannhjulsmotor?

LAVE PRISER, OMGAAENDE LEVERING, det var budskapet i ITOs annonser, eller avertissementer som det gjerne het den gangen, på 1950- og 60-tallet. Bli med på et lite tilbakeblikk, vi har tross alt levert industriløsninger siden Haakon 7. var konge her i landet.

Av: ITO marked 20. november 2019 Tilbakeblikk
Kan vi få levere Dem en tannhjulsmotor fra Åmek? Språket var nok mer formelt på industrimessene på 50- og 60-tallet, men kundene var opptatt av detaljer da som nå. Men av andre enn i dag, for eksempel var mange kunder opptatt av hvilken kulelagerprodusent som ble benyttet. Her er grunnlegger Harald Hagen på industrimesse med ITO.

Leverandør til norske industrieventyr

Hvis du hadde en bestefar som arbeidet hos Tandberg radiofabrikk, NEBB, Norema, Jobu, KPS eller andre norske industriselskaper i etterkrigstiden, er det sannsynlig at han hadde befatning med båndtransportører, tannhjulsmotorer eller annen teknologi levert av ITO – «Ingeniørfirma for Intern Transportteknikk og Produksjonsrasjonalisering». Veksten i industrien var avgjørende for ITOs suksess, og vi startet tidlig med å skreddersy båndtransportører, “conveyorer” og annet utstyr til produksjonsbedriftene. Går vi helt tilbake til opprinnelsen, var det mange tilfeldigheter som førte til at grunnlegger Harald Hagen tok ingeniørutdannelse og senere startet eget ingeniørfirma. Daglig leder Arne Hagen forteller at farens ingeniørkarriere startet med at han i 1947 så potensialet i en rusten bil. 

– Det var en flott amerikaner, benyttet av tyskerne under krigen, men i svært dårlig forfatning. Harald brukte to år på å sette den i stand, og solgte den deretter som direktørbil til Löwener Mohn, der han selv hadde arbeidet som “diskenspringer”. Bilen ga ham mer enn en årslønn, penger som gjorde det mulig å gjennomføre ingeniørutdannelsen, som igjen ga muligheten for å virkeliggjøre drømmen om eget ingeniørfirma, forteller Arne.

Grunnlegger Harald Hagen brukte to år på å sette i stand denne bilen, før han solgte den som direktørbil til Löwener Mohn. Pengene brukte han til å ta ingeniørutdanning, noe som var avgjørende for at han startet ingeniørfirma i 1958.

Industri i omstilling

Som du ser av den lille bildekavalkaden her, er det mye som er endret fra ITOs første år og frem til i dag. Det samme gjelder for industrien, der produksjonsselskapene i stor grad har flagget ut og er erstattet av netthandels- og retailbedrifter med ekstreme krav til logistikk og omløpshastigheter. Samtidig er det mange likheter mellom datidens tekniske løsninger og dagens, og kompetanse hos leverandørene er på ingen måte blitt mindre aktuelt med årene.

Tandberg radiofabrikk var en norsk suksesshistorie, og ITO leverte transportbaner til fem radiofabrikker i perioden 1966-1973. Her er Harald Hagen (til høyre) på besøk i fabrikken, der de diskuterer en utfordring som kan være like gjeldende i dag, nemlig overgangen mellom to baner. Anleggene fungerte godt, og heller ikke antrekket var det mye å utsette på, som du ser.
Båndtransportør fra 1960-tallet. Utstyret ble testkjørt utendørs, og det var mye arbeid med frekvensomformere for å oppnå riktig hastighet.
Hovedbudskapet i annonsen var "Kvalitet og service", det er jo ikke mindre aktuelt i dag. Til høyre datidens truck, en gaffelløfter fra 1959, den er jo slett ikke ulik teknologi som benyttes fremdeles.
Daglig leder Arne Hagen smiler godt når han ser bilde av seg selv i starten av ITO-karrieren. - Omstilling har vært avgjørende for at vi har vært i bransjen i mer enn 60 år, og oppkjøp av selskaper som Pallpack og Multicraft har gjort det mulig å vokse, forteller Arne. For egen del tok han en pause fra filosofistudiet da han begynte i ITO i 1976. - Immatrikuleringen er neppe gyldig 43 år etterpå, så det blir nok ingen retur til Blindern-miljøet, ler han.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere