Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Kontinuerlige endringer hos Bring

Stig Belgum deler erfaringer fra Bring under ITO Teknologidager i mars 2019. Han er drifts- og logistikksjef i Bring Warehousing AS og vil fortelle om Brings logistikksenter på Berger nord for Oslo, der de allerede har gjennomført store endringer siden oppstarten i 2010.

Av: ITO marked 27. november 2018 Arrangementer, Lager og logistikk
Nordens teknologisk mest avanserte tredjeparts lagerhotell er hos Bring Warehousing på Berger. På ITO Teknologidager får du vite hvordan de holder tritt med den stadig økende netthandelen.

– Brings virksomhet er i kontinuerlig endring, i takt med at netthandel utgjør en stadig større del av de totale vareforsendelsene. Her hos Bring Warehousing AS har vi gjennomført store endringer i år, blant annet ved at endringer i varestrømmen krevde ombygging av automatlageret på Berger for å sikre effektiv lagerdrift. Den tyske produsenten Schäfer har vært hovedleverandør av logistikkløsningene her, men vi fant det mer fornuftig å benytte ITO som samarbeidspartner for deler av disse endringene. Det har fungert godt, til tross for at det er utfordrende å gå inn og gjøre programmeringsendringer i andre leverandørers systemer, slik det var påkrevd her. ITO har levert programmering av nye PLC-er, altså styringssystemene, for eksisterende palleheis og pallebaner. Resultatet er klare kapasitetsforbedringer, og vi vil fortsette det gode samarbeidet med ITO, forteller Stig Belgum.

Mer om Brings prosjekter, både gjennomførte og planlagte, får du når drifts-og logistikksjef Stig Belgum deltar på ITO Teknologidager i mars.

Fakta om Bring Warehousing AS:

Bring Warehousing AS er et heleid datterselskap av Posten Norge AS og er spesialist på tredjepartslogistikk lagerløsninger for de fleste typer varer og produkter. Bring har ni lagerlokasjoner i Norge, og åpnet i 2010 Nordens største og teknologisk mest avanserte tredjepartslogistikk lagerhotell på Berger nord for Oslo.

Stig Belgum hos Bring Warehousing kommer til ITO Teknologidager og deler av erfaringene fra Nordens største og teknologisk mest avanserte tredjeparts lagerhotell.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere