Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Kostnadene øker, tid for å investere

Innsatsfaktorene blir dyrere i mange bransjer. Da er det lønnsomt å tenke nytt.

Av: ITO marked 29. august 2022 Nyheter
Hos den nye kaffefabrikken til Joh. Johannson Kaffe går pallene rett fra palleteringsroboten til lager, uberørt av menneskehender.

Innsatsfaktorene øker

Råvarekostnader, valutasvingninger, ikke minst kostnader til strøm. Mange industribedrifter opplever høyere kostnader enn tidligere, og er nødt til å skyve regninga over på kunden. Det kan være fristende å innta en avventende holdning, men usikre tider kan være akkurat riktig tidspunkt for å investere i ny teknologi. Vår erfaring er at nye løsninger for varehåndtering, pakking, lagerhold, palletering, sortering og annet, gir lavere kostnader til bemanning, energi og drift, samtidig som det blir lettere å tilpasse produksjonen til etterspørselen. Ta en prat med oss om det, så ser vi ulike områder for effektivisering. Gevinster innenfor HMS, miljø og konkurransekraft kommer gjerne på toppen!

Hoff. Spiralheis og transportører rett fra pakkemaskin, en løsning som både sparer energi og plass.
Automatisk sortering er en investering som gir åpenbar gevinst.
Pakkemaskiner øker kapasiteten og reduserer kostnadene. De kan tilpasses det meste, denne pakker bøker i standardisert emballasje for postforsendelse.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere