Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Konstruksjonsarbeid med fotografisk presisjon

Med høydynamiske bilder og eksakte referansemål i 3D-programvaren, kan konstruktøren arbeide med en nøyaktighet han aldri har gjort før.

Av: ITO marked 12. august 2022 Konstruksjon

Fotobasert kundemodell i 3D-punktsky

Vi besøker konstruktør Petter Vadstein når han plasserer transportører, maskiner og komponenter inn i en tredimensjonal punktsky av kundens anlegg, skapt med 3D-skanningsmetoden som kalles fotogrammetri. Høydynamiske bilder kombinert med eksakte referansemål fra kundens lokaler, mates inn i et program som omgjør bildene til en punktsky av det fotograferte området. Her kan Petter plassere de nye komponentene med tilnærmet «millimeterpresisjon» i 3D-programmet.

– Denne arbeidsmåten  forutsetter noen timers forarbeid med foto-opptak og referansemålinger hos kunden. Likevel tjener det seg inn i høyere nøyaktighet i 3D-tegningene og enklere montasjearbeid, forteller Petter mens han arbeider i 3D-programvaren Autodesk Inventor.

Nøyaktige referansemål

Ved hjelp av et stort antall eksponeringer fra et høyoppløselig systemkamera og nøyaktige referansemål, jobber ITO-konstruktøren i en tredimensjonal modell av kundens anlegg. Han forteller at denne arbeidsmåten gir flere fordeler.
– Det finnes alltid hindringer i lokalene som man må ta hensyn til ved installasjon og montasje, i form av rørgater, sprinkleranlegg, armatur, høydeforskjeller i gulvet og så videre. Når 3D-modellen viser nåsituasjonen med stor nøyaktighet, kan vi lettere tegne inn de nye løsningene, og vi slipper å legge inn store marginer for å komme rundt hindringene. Det blir en kvalitetssikring for å unngå overraskelser ved montasjearbeidet, forteller Petter mens han håndterer en anselig mengde datakraft og 4 høyoppløselige skjermer i konstruktørrommet hos ITO Produksjon på Tyristrand.

Rundt 1000 eksponeringer hos kunden danner grunnlaget for 300 høydynamiske bilder i konstruksjonsprogrammet. ITOs konstruktør Petter Vadstein setter inn nye transportører og moduler med høy nøyaktighet i kundens lokaler.

Nyttig i konstruksjonsprosessen

Et bildemateriale på rundt 1000 høyoppløselige eksponeringer er også nyttig hvis konstruktøren lurer på noe underveis i arbeidet. «Hva befinner seg i det hjørnet, hva slags rør kommer inn gjennom veggen der»?

– Alt av relevant informasjon finnes på bildene, og jeg har alltid muligheten til å sjekke med råbildene hvis jeg lurer på noe. Hvis anlegget er av en viss størrelse og vi uansett reiser ut på befaring, er det mange fordeler ved å ta disse opptakene, forteller Petter Vadstein. 

Her en båndtransportør plassert inn i et 3D-skannet område.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere