Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Vi leverer roboter fra Universal Robots

ITO leverer nå roboter/coboter fra danske Universal Robots. Det betyr at vi kan løse enda flere oppgaver og bidra til enda høyere automatiseringsgrad hos kundene våre.

Av: ITO marked 14. februar 2018 Teknologi
UR robot

Enkle å programmere

Danske Universal Robots (UR) har på mange måter revolusjonert måten vi tar i bruk roboter og coboter på. Kombinasjonen av dansk, moduloppbygget industridesign og programmerbarhet på et nytt nivå, er vesentlige bidrag til URs suksess. Mens det ofte kan være tidkrevende og omstendelige prosesser å programmere tradisjonelle industriroboter, benytter UR en metode som gjør robotene klare for arbeid på imponerende kort tid, ofte samme dag som man starter prosessen. De fleste industriroboter krever høy teknisk kompetanse for å programmeres nøyaktig, mens programmeringen av UR-roboter foregår enklere og mer visuelt, ved at operatøren beveger robotens armer manuelt til ønsket stilling. Roboter fra UR er utviklet for å kunne læres opp av vanlige mennesker, og disse robotene var også de første som ble utviklet for å samarbeide med mennesker, betegnet som cobot (collaborative robot). I de fleste tilfeller utfører de oppgavene sine uten sikkerhetsgjerde rundt, fordi de er relativt små og har et innebygget sikkerhetssystem som er godkjent av TÜV (den tyske kontrollorganisasjonen).

Roboter fra Universal robots
Enkelt å programmere roboter fra UR.

Løser mange oppgaver og på ulike steder

Mens større roboter gjerne programmeres til noen få og repeterende oppgaver, og plasseres på et fast sted i produksjonslinjen, er UR-robotene enkle å flytte og enkle å omstille til nye oppgaver. Det betyr at de kan tas i bruk til langt flere områder enn tradisjonelle roboter, og bidra på mange steder i bedriften. Robotene husker tidligere programmerte oppgaver, slik at de enkelt kan flyttes tilbake til oppgaver de har utført tidligere.

ITO har lang erfaring med bruk av roboter og coboter for å forenkle og automatisere industrielle prosesser. Fra tidligere er vi sertifisert salgs- og servicepartner av KUKA, og med produkter fra Universal Robots tar vi steget fullt ut. Det gjør oss i stand til å løse et enda større spekter av oppgaver hos kundene våre.

Ta kontakt med oss for å bringe automatisering til et enda høyere nivå. Husk at UR roboter kan utføre mange ulike oppgaver på ulike steder i produksjonen, og at de gir raskere tilbakebetaling fordi de ikke krever sikkerhetsgjerder og fordi de kommer i arbeid raskt. Derfor passer de også godt inn hos mindre bedrifter og bedrifter med variert produksjon.

Robotene fra UR finnes i tre varianter. UR3, UR5 og UR10. Samtlige er utviklet etter samme prinsipp, men med ulik løfteevne og aksjonsradius. UR3 er en bordmodell på kun 11 kg, med 3 kg løfteevne og rotering 360 grader i alle ledd.

UR robot

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere