Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Løfter vedlikeholdet til nytt nivå

Med digitale vedlikeholdsbøker oppnår du oversikt, sporbarhet og tilgjengelighet på et helt nytt nivå.

Av: ITO marked 19. september 2019 Service

Informasjonen alltid tilgjengelig

Kunder med serviceavtale fra ITO kan nå etablere digitale vedlikeholdsbøker for hele ITO-anlegget, i en digital skyløsning der all informasjon eies av kunden og alltid er tilgjengelig. Det gir en rekke fordeler, fordi alle de tekniske løsningene og vedlikeholdsrutinene er tilgjengelig fra ett sted, det samme gjelder all historikk for service og vedlikehold. Serviceoppdrag fra ITO rapporteres direkte i den digitale vedlikeholdsboka, som også kan gjøres tilgjengelig for eksterne servicepartnere og andre leverandører enn ITO. I løsningen ligger servicemanualer for alle kundens produkter, og beskrivelse av alle rutiner for intern og ekstern oppfølging.

Smart og lønnsomt

Christian Wood hos ITO er ikke i tvil om at det både er smart og lønnsomt å ta i bruk digitale vedlikeholdsbøker, spesielt hvis ITO-løsningene er kritiske for bedriftens produksjon og logistikk.

– Hver tekniske enhet vil ha et unikt fingeravtrykk i ”boka”, og alle avvik i kjøreprofilen fanges opp automatisk slik at vi, kunden eller andre kan respondere umiddelbart. Siden kunden eier informasjonen, blir det enklere å utvide med løsninger fra andre produsenter, og disse kan også integreres i vedlikeholdsboka, poengterer han.

Ta kontakt med Christian Wood eller Daniel Sørensen hos ITO for mer informasjon og tilbud på digital vedlikeholdsbok.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere