Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Miljøstasjon for lastbærere

Med automatisert miljøstasjon for håndtering av lastbærere og pappemballasje, oppnår man både effektivisering og miljøgevinster. ITO PallPack har allerede satt miljøstasjoner i drift.

Av: ITO marked 31. mai 2021 MIljøstasjon

Manuell håndtering, kvalitetssjekk og sortering av lastbærere er krevende mange steder, og mange bruker uforholdsmessig mye tid på håndtering av brukt pappemballasje. En «Miljøstasjon» i form av automatisk emballasjehåndtering ut til papirpresse, og automatisk mottak, kvalitetskontroll og stabling av lastbærere gir umiddelbar gevinst. Ikke bare når det gjelder lønnsomhet, men også med miljøgevinster takket være redusert truckkjøring, mindre manuelt arbeid og bedre utnyttelse av lastbærerne, enten de skal gjenbrukes direkte eller transporteres via NLP.

Miljøstasjonen hos ASKO på Kalbakken har allerede vært i drift i over et år, og vi er i dialog om lignende løsninger andre steder. De inneholder mye «smartness» i form av kamerasjekk, roboter og sensorer, men så blir også resultatet bra. Ta kontakt med oss, så kan vi fortelle deg mer om gevinstene fra ITO PallPack Miljøstasjon.

Mange bruker uforholdsmessig stor tidsbruk på å håndtere lastbærere. Vi kan samle hele håndteringen i en Miljøstasjon, inkludert emballasjehåndtering.
Programvare og kameraer for gjennomlysing og kvalitetskontroll. Lastbærere med avvik sorteres automatisk ut for utbedring, destruksjon eller rengjøring.
Miljøstasjonen kan gjerne inkludere automatisk transport av emballasje ut til papirpresse.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere