Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Historie

Ledende løsninger siden 1959

Se våre ansatte
Kan vi få levere Dem en tannhjulsmotor fra Åmek? Språket var nok mer formelt på industrimessene på 50- og 60-tallet, men kundene var opptatt av detaljer da som nå. Men av andre enn i dag, for eksempel var mange kunder opptatt av hvilken kulelagerprodusent som ble benyttet. Her er grunnlegger Harald Hagen (t.h.) på industrimesse.

ITOs historie strekker seg tilbake til 1959, da ingeniør Harald Hagen etablerte Intern Transport AS. De første årene var selskapet en betydelig leverandør av blant annet løftebord, taljer og lignende utstyr, men i takt med at industrien ble mer automatisert, bygget ITO seg opp som en ledende leverandør av transportlinjer. På 1970-tallet hadde den norske radioprodusenten Tandberg produksjonsløsninger fra ITO ved samtlige fem norske radiofabrikker.

På 1990-tallet ble produksjonen flyttet til Tyristrand, og inn mot tusenårsskiftet overtok ITO robotintegratøren Multicraft og strekkfilmmaskinprodusenten Pall-Pack. De senere årene har selskapet hatt sterk vekst, bygget spisskompetanse på automatisering og inngått samarbeidsavtaler med ledende produsenter. I 2016 overtok ITO det svenske selskapet Gorvak AB, og 1. januar 2020 ble ITO Intern Transport AS og PallPack AS slått sammen til ITO PallPack AS. I dag drives søsterselskapene ITO PallPack AB i Sverige og ITO PallPack AS i Norge, ledet av tredje generasjon i Hagen-familien, og i 2023 med rundt 70 medarbeidere og 200 mill NOK i omsetning. I 2022 flyttet hovedkontoret til moderne lokaler på Ryen i Oslo.

I 2023 fikk selskapet nye eiere, og inngår nå i den offensive satsningen til Motion Tech Group, etablert av Systematic Growth i 2021. Motion Tech Group har som ambisjon å utvide posisjonen i Europa gjennom organisk vekst og oppkjøp av nisjeledende selskaper.

I mai 2024 inngår følgende selskaper i Motion Tech Group:

  • Nekos (Finland)
  • AMS Material Handling, UK
  • Holloway Control Systems, UK
  • L-A-C Logistics Automation, UK
  • ITO PallPack, Norge og Sverige

Målsettingen er å alltid levere den beste løsningen for industrien. Det handler både om å ha de dyktigste medarbeidere og om å tilby den ledende teknologien. Blant våre teknologipartnere er blant annet: KUKA, Eurofork, Savoye, Mosca, SEW Eurodrive og Agilox. Ved ITO Produksjon utvikles og produseres PallPack-maskiner, samtidig som det bygges og monteres elektroskap og transportører, utføres preinstallasjoner, robotprogrammering, FAT med mer. ITO PallPack samarbeider også nært med Element Logic om teknologileveranser i forbindelse med Autostore robotlager.

Fra Nordic Nest i Kalmar, en av de største ITO-installasjonene i gjennom tidene. Et anlegg med 6 Savoye pakkemaskiner, ca 1100 meter med transportbaner og automatisk sorteringsanlegg for opptil 25.000 i døgnet.