Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Historie

Ledende løsninger siden 1959

Se våre ansatte

ITOs historie strekker seg tilbake til 1959, da Harald Hagen etablerte Intern Transport AS. De første årene var selskapet en betydelig leverandør av blant annet løftebord, taljer og lignende utstyr, men i takt med at industrien ble mer automatisert, bygget ITO seg opp som en ledende leverandør av transportlinjer. På 1970-tallet hadde den norske radioprodusenten Tandberg eksempelvis produksjonsanlegg fra ITO ved samtlige fem norske radiofabrikker.

På 1990-tallet ble produksjonen flyttet til Tyristrand, og inn mot tusenårsskiftet overtok ITO robotintegratøren Multicraft og strekkfilmmaskinprodusenten Pall-Pack. De senere årene har selskapet hatt sterk vekst, bygget spisskompetanse på automatisering og inngått samarbeidsavtaler med ledende produsenter. I 2016 overtok ITO det svenske selskapet Gorvak AB. I dag drives ITO av andre og tredje generasjon eiere, med en visjon om å alltid levere den beste løsningen for industrien.

Agenturvirksomhet er etablert, og ITOs grunnlegger Harald Hagen (t.h.) viser frem produkter på en messe.