Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ti år med automatisk pallsortering

Knapt noen har jobbet like lenge med paller her i landet som Rolf Hagebø. Han har et par råd til de mange som nå etablerer pallsorteringsanlegg.

Av: ITO marked 30. mars 2023 MIljøstasjon
Foto: Henning Ivarson

Pallsortering i ti år

Rolf Hagebø har drevet Pallegrossisten på vestlandet i en mannsalder, og fikk tegnet og installert et helautomatisk pallsorteringsanlegg i 2013/14, lenge før noen andre hadde tenkt på det. Den trivelige 68-åringen er i høyeste grad «still going» i familiebedriften i Dalekvam, så vi tok like gjerne en prat med ham for å høre om han har noen tips til alle som nå skal automatisere pallsortering og lagring.

– Jeg ville definitivt utnyttet høyden bedre, hvis jeg hadde lokaler som tillot det. Med heis og mesanin ville man spart mye plass og kunne hentet ned ønsket antall paller på kort tid. Jeg synes det er rart at de som har lagerbygg med stor takhøyde, ikke utnytter den muligheten bedre.

Hva skiller anlegget ditt og de som bygges nå?

– Mye er basert på samme teknologi, som baner, roboter, avanserte kameraer og programvare fra Tordivel, og anlegget her er jo også modernisert i flere runder siden det ble startet opp. Den største forskjellen på oss og mange andre aktører, er at hos oss sorterer vi i mange flere kategorier. Når vi får inn et lass med brukte paller, sorterer vi normalt i 8 kategorier, som prises etter ulike kriterier. Når det gjelder pallsortering, er hele prosessen automatisert, inkludert førerløse trucker som setter pallene på rett lokasjon, forteller Rolf.

Koster penger å vedlikeholde

Rolf Hagebø forteller at de har investert i oppgraderinger og modernisering hvert eneste år. Bedriften har høy kompetanse og mye reservedeler selv på lager. Det mener han er helt nødvendig.

– Man må opp på et ganske stort volum før det blir lønnsomt, og man må regne inn investeringskostnader hvert år. For vår del kostet det opprinnelige anlegget rundt 10 millioner, men regner vi gjennom alle investeringer gjennom ti år, er det kanskje 4 ganger så mye, sier han.

Hva er planene videre hos dere?

– Nylig kjøpte vi de resterende 43.000 kvadratmeter lokalene etter Dale-konkursen, så vi jobber med planer for å utnytte disse arealene. Dette er en familiebedrift, og vi trives med å utvikle den videre til nye generasjoner. I starten drev vi mest med Euro-paller, nå utgjør det kun 12 prosent av omsetningen, som i 2022 endte på 62 millioner kroner. Ingenting kastes, alt av kassert trevirke går til vedbriketter, så det er også en miljøvennlig bedrift. Mange i bransjen er spesialiserte, mens vi prøver å være best på det jeg kaller allround. Hvis kunden for eksempel vil ha 100 krybber tilpasset transport av rør, så lager og leverer vi det. Vi liker å løse oppgaver, og vi liker kunder som kommer tilbake gang etter gang, og kundene setter pris på at de alltid kan ringe oss. Her får de snakke med noen med en gang, uten at de må trykke 1 for ditt og 2 for datt, sier Rolf med et smil.

Hvordan vil du oppsummere oppskriften på suksess?

– Kundene våre skal oppleve at de får god service, rett kvalitet til rett pris, fleksibilitet og transport.

Ti år med pallsorteringsanlegg

Det var i 2013 Rolf Hagebø kontaktet ITO med ideer og tegninger til automatisering av pallsortering, det som mange i dag kaller «Miljøstasjon». Anlegget ble installert i lokaler som opprinnelig hadde tilhørt Dale fabrikker, og besto av transportører, industriroboter, 2D- og 3D-kameraer, Tordivel programvare, utgående baner utfra sorteringskriterier, pluss mye annet. Etter hvert har de også tatt i bruk førerløse trucker og modernisert på ulike områder.

Hvordan har samarbeidet med ITO PallPack vært gjennom ti år?

– I det store og hele har det vært bra, og vi snakker med mange av de samme ITO-menneskene nå som for ti år siden. Dette var et nytt område også for ingeniørene i ITO den gangen, så kunnskapen har nok gått begge veier. ITO har ledende teknologi på mange områder, og er dyktige på å sette det hele i system. Når man holder til litt utenfor allfarvei, slik som oss, så må man også være selvhjulpen på service og vedlikehold. Men vi har minimalt med nedetid, og vi kunne aldri nådd de volumene vi har nådd, om vi ikke hadde satset på automatisering, avslutter Rolf Hagebø.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere