Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Prosjektstart for utvidelser hos Norsk Lastbærer Pool

Med årets utvidelser skal Norsk Lastbærer Pool løfte automatiseringen til et enda høyere nivå. Bli med på prosjektstarten for helautomatisert skanning og kategorisering av innkommende paller.

Av: ITO marked 24. januar 2024 Kundeinstallasjoner

Mål om miljøvennlig gjenbruk

– Automatisert kategorisering av innkommende paller har vært på planen vår lenge. Det er en utvidelse som vil heve kvalitetsnivået og spare oss for mye manuelt arbeid med kontroll og håndtering, forteller fabrikksjef Egil Bremnes under oppstartsmøtet for årets utvidelsesprosjekt.

I det imponerende anlegget på Langhus er det drift minst 96 timer i uka. Her blir de velkjente NLP-lastbærerne, både paller og kasser, mottatt, vasket, reparert, lagret og sendt ut til markedet igjen. Førerløse trucker arbeider uavbrutt med håndteringen, fem helautomatiske vaskelinjer går for fullt, og utgående paller blir både transportert og plastviklet uten manuelle operasjoner. Den høye automatiseringsgraden har stått sentralt i suksessoppskriften siden starten i 2006, og hver eneste av de 5 millioner NLP-lastbærerne i omløp er utstyrt med RFID-brikke. Egil Bremnes kan fortelle at de fleste NLP-pallene varer så lenge som 15-20 år, og at det derfor var naturlig å ha «miljøvennlig gjenbruk» som en uttalt målsetting for bedriften.

– Det er en enorm forskjell sammenlignet med levetiden for trepaller, så suksessen med NLP-paller er basert både på bærekraft, økonomi og et nært samarbeid med dagligvarebransjens aktører og foreninger, forteller han.

NLPs anlegg med 20.000 kvadratmeter på Langhus sto ferdig i 2013, og blitt stadig mer automatisert. Fabrikksjef Egil Bremnes (t.h.) ledet befaringen sammen med egne medarbeidere og Oddbjørn Holseth og Magne Simarud fra ITO.

Prosjektkake på pall

Prosjektselger Oddbjørn Holseth og prosjektleder Magne Simarud fra ITO PallPack har med kake for å markere prosjektstarten. I møterommet stiller NLP mannssterke, med administrerende direktør Rune Myrmel, driftssjef Thorbjørn Ramsvik, teknisk leder Ole Hæsken og selvsagt fabrikksjef Egil Bremnes. Magne presenterer tegningene som viser hvordan hel- og halvpaller skal registreres, transporteres, skannes fra alle sider, analyseres og sorteres utfra om de behøver reparasjon, vask eller er klare for ny last. Tonen er god og spørsmålene mange; for de kjenner hverandre godt etter at ITO tidligere har levert utstyr for montasje av RFID-antenner, palldobling, stropping og interntransport, og deltatt i utviklingen av dataprotokollen til AGV-ene.

Mens kaken deles og serveres rett fra NLP-pall, forteller fabrikksjefen at forventningene er høye til årets utvidelser.

– Vi ser for oss at disse investeringene vil spare oss for to årsverk, heve kvaliteten på pallesorteringen og samtidig forbedre leveringsevnen vår ytterligere. Vi gleder oss til nok et prosjekt sammen med ITO PallPack, og forventer at løsningen vil håndtere opptil 600 lastbærere i timen, sier han. Teamet er godt forberedt, blant annet har de besøkt flere andre installasjoner med Tordivels analyseverktøy, som også vil bli benyttet her.

– Det er i stor grad der slaget står, sier Bremnes, som gjerne skulle ønsket seg enda større fleksibilitet i kategoriseringen. – Men det er en avansert løsning som benytter maskinlæring for å bygge erfaring og hele tiden gjøre en bedre jobb. Vi er nok mer enn middels interessert i automatiseringsteknologi, så vi gleder oss stort!

 

Kake må det være når det er oppstart, og den må selvsagt serveres på NLP-pall. Den smakte godt for (f.v.) Thorbjørn Ramsvik, driftssjef, Rune Myrmel, administrerende direktør, Ole Hæsken, teknisk leder, Oddbjørn Holseth og Magne Simarud fra ITO PallPack, samt Egil Bremnes, fabrikksjef.

Testkjører på Tyristrand

Glede seg, det gjør ITO-teamet også, som i tillegg til Magne og Oddbjørn, består av konstruktør Petter Vadstein og selvsagt av enda flere i monteringsfasen.

– Vi har etter hvert fått et stort erfaringsgrunnlag for pallsorteringsanlegg, og det kommer selvsagt godt med i dette prosjektet hos NLP. Frem mot sommeren vil deler av NLP-løsningen bli preinstallert og testkjørt med NLP-paller hos ITO Produksjon på Tyristrand, slik at montasjen etter sommerferien er best mulig forberedt, forteller Magne Simarud.

Befaring i NLPs anlegg der alt handler om å forsyne kundene med NLP-paller. Norsk Lastbærer Pool har 6 varegrupper; helpall, halvpall, 1/3pall, samt 3 typer plastkasser.
Akkurat her blir det store fornyelser gjennom året, med automatisert analyse og kategorisering av innkommende paller.
Justering av tegninger. Prosjektleder Magne Simarud diskuterer tegningene med NLPs driftssjef Thorbjørn Ramsvik. Årets prosjekt består av et skreddersydd anlegg for registrering og kategorisering av innkommende hel- og halvpaller, der disse sorteres ut til 8 baner etter kategoriene "Godkjent", "Til rengjøring" og "Til reparasjon". Anlegget dimensjoneres for å håndtere opptil 600 paller i timen, og inkluderer også fullautomatisk strekkfilming. Løsningen tegnes av våre konstruktører i samarbeid med NLPs medarbeidere, og benytter kameraer og programvare fra vår samarbeidspartner Tordivel for analyse og kategorisering.
Oppstartsmøte hos NLP, det betyr gjennomgang av tegninger, innspill på tekniske løsninger, tidsplaner og befaring. Og mye kaffe!

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere