Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Service og vedlikehold under corona-krisen

Krisen påvirker oss alle, og vi forsøker å utføre service og vedlikehold så effektivt og risikofritt som mulig under den pågående situasjonen.

Av: ITO marked 19. mars 2020 Service
Roboten jobber kontinerlig med repeterende oppgaver, slik at ansatte kan frigjøres til andre og mer spennende oppgaver.

Mange av kundene våre utfører samfunnskritiske oppgaver, ikke minst gjelder dette innenfor matproduksjon og matdistribusjon. Vi prioriterer derfor høyt å utføre nødvendig service og vedlikehold på tekniske installasjoner, for å sikre så god driftstid hos kundene som mulig, samtidig som vi er opptatt av at dette arbeidet ikke skal medføre økt helse- og smitterisiko. 

Som et ledd i dette følger vi alle Folkehelseinstituttets regler og anbefalinger for hygiene og fysisk kontakt, og vi tar kontakt med hver kunde i forkant av alle servicebesøk, for å avklare om det er spesielle forholdsregler vi må ta hos den enkelte bedrift. I tråd med FHIs anbefalinger arbeider våre medarbeidere fra hjemmekontor i størst mulig grad, møter gjennomføres fortrinnsvis på skype/digitale flater, og vi har  innført flere restriksjoner for bruk av kontorarealene.

Mange av våre kunder har teknologi som kan fjernovervåkes og feilsøkesremote”. Denne teknologien utnytter vi selvsagt til fulle i dagens situasjon, slik at det blir færrest mulig fysiske besøk. Vi prioriterer også høyt at våre serviceteknikere har med alle nødvendige verktøy og reservedeler ved første besøk, slik at antallet fysiske servicebesøk kan reduseres til et minimum.

Har du spørsmål om service og vedlikehold, eller ønsker å orientere oss om forhold vi må ta spesielle hensyn til ved servicebesøk, tar du kontakt med: 

Christian Wood, servicesjef, 

Tlf 924 04 148 

wood@ito.no 

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere