Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Smidighet stadig viktigere i logistikken

Logistikkekspert Roberth Karlsson har observert flere faktorer som påvirker logistikken og beslutningene som tas. En av dem er at smidighet blir en stadig viktigere faktor.

Av: ITO marked 4. februar 2021 Lagerstyring

Mange på arbeidskraft 

Logistikkbransjen har ulike utfordringer, avhengig av hvor i Europa man befinner seg. I Øst- og Sør-Europa er mangel på arbeidskraft den største utfordringen. I land som Polen, Belgia og Nederland, som har blitt logistiske knutepunkter, er det å finne kvalifisert arbeidskraft faktisk et betydelig problem, og i disse områdene er dette den viktigste pådriveren for å automatisere logistikken. 

Sikre konkurransekraft 

Her hjemme i Skandinavia er kostnadene til arbeidskraft den viktigste drivkraften for å automatisere lagre og logistikk. Mange er rett og slett nødt til å automatisere for å kunne være konkurransedyktig. En annen viktig drivkraft for automatisering er at kostnadene til tomter og lokaler er høye. Det blir stadig viktigere å være volumeffektive i den interne logistikken, og automatisering kan være til stor hjelp for å oppnå dette. Flere internasjonale selskaper har begynt å innse betydningen av volumeffektivitet, og tar sine beslutninger utfra dette perspektivet. 

Behov for smidighet 

Den neste utfordringen, er det voksende behovet for smidighet, samtidig som man mangler automatiseringsløsninger med god støtter for smidighet og skalerbarhet. Det har skjedd store endringer innen logistikken de siste årene, og de har kommet raskere enn mange trodde. Blant annet har e-handel og omnikanal skutt voldsomt i været den siste tiden, ikke minst som følge av koronapandemien. Et problem med dette er at den teknologiske utviklingen ikke har hengt med i svingene. Vi holder på de samme, gamle automatiseringsløsningene som vi benyttet den gang lagerlogistikken var mer statisk. Det er en av flere årsaker til mange store aktører har investert i automatisk plukklager, som AutoStore. En annen, ny og interessant løsning som det kan være verdt å se nærmere på, er ExoTec Skypod. 

Håndtering av toppene

Jeg har også lagt merke til at bedrift-til-bedrift (B2B) oftere investerer i kranlager og shuttlesystemer. Det kan føre til at logistikken flyter lettere, og veksten blir jevnere og mer forutsigbar. Når det gjelder bedrift-til-kunde (B2C), med e-handel og omnikanal, er det mer komplisert. Med hektiske handleperioder som Black Friday og julesalget, hvor ordreflyten kan være ti ganger større enn normalt, er det umulig å bygge en automatiseringsløsning som kan takle dette på en fullgod måte. Det hersker også stor usikkerhet om fremtiden, fordi markedet er relativt umodent. 

Tredjepartlogistikk 

Selskaper med tredjepartlogistikk (3PL) som forretningsidé, kan ha utfordringer med å investere i automatisering, spesielt hvis de har mange korte kontrakter som gjør det vanskelig å planlegge og investere på lang sikt. Tradisjonell automatisering er kostbart og ofte med lang avskrivningstid, samtidig som disse systemene kan være fastlåste i dagens arbeidsflyt. Når løsningene er vanskelige å bygge om eller endre, kan det bli vanskelig å tilpasse behovene til nye kunder. 

Robotlager for plukkvarer gir bedre smidighet, mener Roberth Karlsson (illustrasjonsbilde fra Komplett Group).

Viktigheten av skalerbarhet 

En annen oppdagelse jeg har gjort, er at mange etterspør ny automatisering som er smidig og fleksibel og samtidig enkel å skalere. Færre bedrifter trenger dyre, store løsninger som er fastlåst i arbeidsflyten, fordi flere lagre håndterer B2C med store svingninger og enorme topper i ordreflyten. Det utføres mye utviklingsarbeid, og nye og mer fleksible løsninger vil komme til markedet. Imidlertid er det verdt å merke seg en undersøkelse fra magasinet Modern Material Handlings, den viser at lang varighet og høy oppetid er det viktigste kriteriet for 90 prosent av kundene som investerer i automatiseringsløsninger. Det betyr at nye bedrifter innenfor automatisering må ha et sterkt og velutviklet serviceapparat for å tiltrekke seg nye kunder. 

Utnytt lagerstyringssystemet

En tredje oppdagelse, er at mange bedrifter kan komme langt innenfor optimalisering og effektivitet hvis de utnytter WMS-systemet sitt godt. To av de mest arbeidsintensive områdene på lageret er varemottak og emballering før utsendelse. Ofte har jeg sett hvor mye arbeidstid som kan spares innenfor disse to områdene. Glem heller ikke at AI (kunstig intelligens) spiller en viktig rolle i WMS-systemene allerede nå. De største leverandørene har økonomiske muskler til å investere i utvikling, og de gjør dette for å møte kundenes stadig større krav, eksempelvis ved hjelp av AI. Så er det gjerne sånn at mindre leverandører kan tilby flere skreddersydde løsninger, men med lavere oppdateringsfrekvens og færre nye tjenester. 

Det hersker ingen tvil om at fremtiden innenfor logistikk er spennende. Vi kommer til å se nye automatiseringsløsninger, og vi vil se at programvare som WMS og WCS vil kontrollere ulike maskiner og samhandle for å øke smidigheten og fleksibiliteten. 

Logistikkekspert Roberth Karlsson deler erfaringer med oss. Han tror kunstig intelligens vil spille en viktigere rolle i fremtidens lagerstyring.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere