Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

MVP støper og pakker hele døgnet

I fjor investerte MVP i Sande i 2 sprøytestøpemaskiner med 5-akset robot fra Engel og pallelinje fra ITO PallPack. – Dette går uten tilsyn 24 timer i døgnet, forteller en fornøyd daglig leder og eier Kjell Martinsen.

Av: ITO marked 27. januar 2022 Kundeinstallasjoner

Tidlig ute med robot 

Hos MVP i Sande har de støpt plastkomponenter i siden 1976. Faktisk er det allerede 25 år siden bedriften benyttet robot i produksjonen av stikkontakter og andre el-komponenter for ELKO, men nå er det dessverre ingen produkter til Elko lengre. Gjennom årene har Kjell Martinsen hatt mange ideer til tekniske løsninger for å forenkle produksjonen, og denne gangen utfordret han ITO PallPack til å designe og montere en transportlinje for fylling av paller. Lokalene er trange, så det var behov for en kompakt rundbane der tomme paller med karmer føres frem til den 5-aksede roboten. Den har som oppgave å hente ferdig produserte plastkomponenter fra sprøytestøpemaskinen, fylle hver pall med 240 identiske plastkomponenter og pappmellomlegg mellom hvert lag av deler, før den fulle pallen transporteres ut til videre ekspedisjon. I pallelinjen er det fire hjørner der retningen for pallen snus 90 grader.

– Det er i hjørnene det er mest krevende å få transporteringen til å gå smertefritt, men etter litt justeringer fungerer det akkurat slik vi ønsket, og vi er godt fornøyd med den jobben ITO PallPack har utført, sier Kjell.

Femakset robot fyller paller med karm uten tilsyn hele døgnet.

Støper komponenter til elbil-ladere 

Hos MVP har det vært en suksessoppskrift å både lage støpeformene og utføre selve plaststøpingen i eget hus, slik at de har kontroll over produksjonen helt fra idé til ferdig produkt. I en konkurranseutsatt bransje har det vært avgjørende for lønnsomheten at både produksjon og fylling kan foregå uten bemanning gjennom hele døgnet, og det har gitt en langsiktig avtale med den norske produsenten av elbilladere, Easee.

– Dette ville ikke gått i pluss hvis vi skulle hatt bemanning til produksjon og palletering. Vi er 15 medarbeidere her på dagtid, og da sørger vi blant annet for ekspedering av leveransene ut til kundene. I denne linjen bruker roboten rundt 4 timer på å fylle en pall, da er hastigheten tilpasset produksjonshastigheten. Siden vi produserer de samme komponentene hele tiden i denne linjen, er det stabil produksjon uten behov for justeringer og omstilling, og det er selvsagt en fordel, forteller MVP-sjefen. 

Hjørner er det mest kritiske i slike transportlinjer. I rundbanen hos MVP endres retningen 90 grader i hvert hjørne.
Paller med karm fylles automatisk hele døgnet. - Etter litt justering går det smertefritt også i hjørnene av transportbanen, forteller Kjell Martinsen, daglig leder av MVP.
Anlegget er et såkalt rundbaneanlegg for paller med karmer eller pappkontainer. Oppgaven er den samme hele tiden; tomme paller med karm transporteres inn til robotpalletering, og fulle paller transporteres ut. Høykvalitets motorer, kjeder og andre komponenter sikrer stabil drift, likeledes bruken av ultralydsensorer.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere