Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ta en tur med den nye Gjøvikbanen

Gjøvikbanen ble åpnet i 1902, dengang fra Christiania Østbanestasjon og helt frem til Gjøvik. «Den nye Gjøvikbanen» ble åpnet i 2020, med både dagtog og nattog fra fire pakkelinjer og helt frem til fryselageret hos Hoff SA på Gjøvik. Ja, det er enkeltspor, for det er ingen møtende trafikk; «Opphøgde potteter» skal bare én vei, ut til markedet.

Av: ITO marked 5. november 2020 Video

Turen med den nye Gjøvikbanen tar du under her. Vi anbefaler lyd.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere