Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ta ikke for lett på WMS-beslutningen

Det er mange feller man kan gå i, advarer logistikkekspert Roberth Karlsson. En av dem å kjøpe WMS-system ukritisk fra ERP-leverandøren sin.

Av: ITO marked 1. mars 2021 Lagerstyring
WMS-systemer. Optimal lagerstyring og wms systemer tilpasset nordiske forhold.

Fristende å forenkle prosessen

Etter mange år i bransjen får jeg stadig bekreftet at mange kjøper WMS fra samme leverandør som har levert bedriftens ERP-løsning (Enterprise Resource Planning). Da kan man kanskje forenkle anskaffelsesprosessen noe, og bruke mindre tid på forundersøkelser, kravspesifikasjoner, leverandørvurderinger med mer. Det kan nok virke fristende, men jeg synes det er merkelig at mange tar så lett på anskaffelsen av et så viktig system som WMS-systemet. Etter min oppfatning betyr det at man ikke tenker langt nok frem.

Mulig å oppnå konkurransefortrinn

Det betyr ikke at det alltid er feil beslutning å gå til anskaffelse av WMS-modulen til ERP-leverandøren. Men det er verdt å tenke over at lagerlogistikk blir stadig viktigere i kampen om å være mest mulig konkurransedyktig i sitt marked. Særlig gjelder dette når vi nå er i et paradigmeskifte innenfor e-handel og omnikanal. Lagerlogistikk er ett av de få områdene hvor det fremdeles går an å øke fortjenestemarginen og skape seg konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene. Derfor mener jeg det er fornuftig å legge like mye ressurser i et WMS-prosjekt som i et ERP-prosjekt. Du kommer ikke utenom å evaluere hvilket system som er det beste for nettopp ditt lager og din logistikk.

I paradigmeskiftet med omnikanal og e-handel, er det mulig å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom satsning på lagerlogistikk.

Gjør vurderinger i markedet

Det kan være smart å undersøke hvilke og hvor mange andre som bruker WMS-et du er interessert i. Har de suksess med sin logistikk? Er de pådrivere for videreutvikling av WMS-løsningen? I så fall har du gode muligheter for å få tilgang til nye tjenester og innovative løsninger «gratis» i fremtidige systemoppdateringer. Du må tenke strategisk og langsiktig, ikke bare på hva lisenser og implementering koster.

Du kjøper mer enn et «tillegg»

Det er ingen hemmelighet at mange ERP-leverandører ser på WMS-modulen sin som et «tillegg» til hovedsystemet, noe de tilbyr og leverer når det er nødvendig. De faktiske forhold er at de bruker langt færre ressurser på utvikling av WMS-løsningen som på ERP-systemet. Andre har lagerlogistikk som hvoedsatsningsområde, og legger ned store ressurser i utvikling og tjenester knyttet til lagerlogistikk. Det er kompetanse du kan dra nytte av.

Integrasjon ikke avgjørende

Når det gjelder integrasjon med eksisterende systemer, er det liten forskjell mellom å velge WMS-modulen til en ERP-leverandør og å velge en uavhengig leverandør. Modulene er uansett selvstendige og benytter mange av de samme verktøyene for kommunikasjon. Derfor er det ikke integrasjon som er det store spørsmålet i dag. De fleste WMS-leverandør tilbyr integrasjoner mot de mest etablerte ERP-systemene.

Og til slutt, en klar oppfordring, fordi jeg ser at det ofte vektlegges for dårlig. Når du velger WMS-system, skal du ikke bare se på dagens behov for lagerlogistikk. Du må ta beslutningen på grunnlag av hvordan du vil at lagerlogistikken din skal fungere i morgen.

Logistikkekspert Roberth Karlsson deler erfaringer med oss. Han tror kunstig intelligens vil spille en viktigere rolle i fremtidens lagerstyring.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere