Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Tredje generasjon Hagen

Det er alltid en Hagen. Først var det Harald, deretter Arne. Nå er det Christian Hagen som leder ITO PallPack i Norge, mens broren Axel har ansvaret for det svenske søsterselskapet. Vi lyktes i å huke tak i Christian mellom to skjermmøter og et fast møte med ledergruppa. Så det ble intervju stående i gangen, der han som vanlig har mer enn én tanke i hodet samtidig.

Av: ITO marked 14. juni 2024 Nyheter

Hvordan har det siste året vært, etter at du overtok som daglig leder, etter å ha vært prosjektselger i mange år?

Jeg har vært mye involvert i kundeprosjekter det siste året også, det er naturlig i et kundeorientert selskap som vårt. I det daglige så har jeg prioritert høyere enn før å være tilstede på kontoret i Enebakkveien. Også fordi jeg liker de uformelle samtalene i lunsjen eller over kontorpulten, det er ofte der de gode ideene unnfanges og de beste beslutningene tas. Det viktigste i generasjonsskiftet var å etablere en styringsdyktig ledergruppe, med klare ansvarsoppgaver for organisasjonen vår, for salg, service, kundeprosjekter og produksjon. Selskapet var etter hvert blitt såpass stort og komplekst at ytterligere profesjonalisering var nødvendig.

Hva slags lederstil har du?

Uformell, rett på, alltid tilgjengelig, sånn har jeg alltid vært. Jeg ønsker at medarbeiderne våre har eierskap til kunder og oppgaver, og våger å ta beslutninger selv.

Så valgte dere å selge dere ut av selskapet i fjor, til svenske Motion Tech Group. Har det medført noen endringer?

Ihvertfall ingen store. Bedriften ville vært den samme i dag med Hagen-familien som eiere. Eierselskapet liker måten vi driver på og de kundesegmentene vi satser på, det var jo også derfor de ønsket å innlemme oss i gruppen av solide teknologileverandører. Det er business as usual både her og på Tyristrand, og tallene er gode. Og personlig er jeg motivert for å være med på ferden videre, denne bedriften er fremdeles en del av livet mitt.

ITO PallPack er en av få leverandører med egen produksjonsenhet. Altså ITO Produksjon på Tyristrand, med produksjonshaller og nærmere 20 medarbeidere med ulike fagbrev. Hva betyr det i praksis for driften?

Det betyr mer enn mange forstår. Det gjør oss i stand til å si ja når konkurrentene må si nei. De er virkelig en gjeng magikere der oppe ved Tyrifjorden, som konstruerer og bygger maskiner, baner og kreative løsninger. Dessuten har vi gode fasiliteter der til å pre-installere anlegg, programmere roboter, teste ut kapasitet med kundens egne varer, og så videre. ITO Produksjon er ekstremt verdifullt for oss, faktisk helt nødvendig, vil jeg si.

Dere har levert flere store anlegg i Sverige, ikke minst til Nordic Nest der fase 3 nå er i gang. Nå forstår vi at det også er leveranser i Finland på gang. Hvilke langsiktige planer har du for selskapet?

Hvis vi kan bli en nordisk aktør å regne med for alle som ønsker lager og internlogistikk med høy automasjonsgrad, så ville jeg vært fornøyd. Størrelse er også viktig for å kunne levere «top of the line» teknologi, for det er jo ikke bare å ringe Savoye eller Eurofork å si at nå vil vi levere en pakkemaskin eller en pallshuttle. Produsentene må oppleve at vi er en partner de tør å satse på. Likeledes når det kommer til rekruttering; de dyktigste folkene må se at de kan både utfordre og utvikle seg her, også om andre skulle betale bedre.

Det er jo noe helt annet å være ansvarlig for store anlegg, enn å levere en frittstående maskin. Hvordan har dere lyktes med å bli en systemleverandør?

Det handler i stor grad om samarbeid og kommunikasjon mellom alle deler av virksomheten, som konstruksjon, produksjon, salg, montasje, service og oppfølging. Pluss god dialog med leverandører av teknologi som skal samspille med vår leveranse. Så kommer vi ikke utenom god prosjektledelse, der har vi dyktige folk som bevarer roen om det koker litt, og jobber på lag med kunden. Vi har lært mye av de store prosjektene, så vi blir stadig dyktigere, og når kunden velger oss også til fase 2 og 3 av prosjektene, får vi bekreftet at vi jobber på rett måte. I salgsfasen kan det være fristende å overselge, men i det lange løp tjener man på å gi kunden realistiske forventninger. Og service betyr mye, der har vi utvilsomt utviklet oss, og fått mange kunder over på faste avtaler og forebyggende vedlikehold.

Der hoies det fra resten av ledergruppa, så det var det vi rakk på 18 minutter med tredje generasjon Hagen. Bare avbrutt av to ubesvarte anrop og to raske avklaringer med kolleger. Til sist, på vei mot møterommet; hva blir det i sommerferien?

Det blir noen uker ferie med kona og de to barna våre. Oslo, Kristiansand og Hvaler er planen. Men, som alltid, telefonen og eposten er alltid på!

Alltid rett på, alltid tilgjengelig. Christian Hagen er tredje generasjon Hagen som leder selskapet. Målet er å bli en nordisk aktør å regne med.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere