Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Utnytter du WMS-systemet maksimalt?

Et godt, velfungerende og veletablert WMS-system er komplekst med mange tjenester. Logistikkekspert Roberth Karlsson mener at det er mange du aldri vil ta i bruk, men at det også finnes mange nyttige som du kanskje ikke vet om.

Av: ITO marked 4. januar 2021 Lagerstyring

Kompleks rolle som lagersjef

Ofte er det lagersjefen som er ansvarlig for utviklingen av lageret, og kun bedrifter med mange lagerlokaler som har en etablert avdeling for logistikkutvikling. I praksis betyr det at det stilles mange krav til lagersjefen og medarbeiderne. Lagersjefen må være en god leder og motivator for medarbeiderne, men han eller hun må samtidig ha gode tekniske ferdigheter og interesse for å kunne fordype seg i WMS-systemet. Rollen som lagersjef er derfor kompleks hvis man skal lykkes.

Delta på arrangementene

Det er ikke lett å holde tritt med alle nyvinninger og å iverksette nye tjenester og prosesser. Mange WMS-leverandører tilbyr webinarer hvor de gir råd og går gjennom nye tjenester. Enkelte arrangerer brukermøter hvor bedriftens beslutningstagere og andre kan møte WMS-leverandøren og få vist nye tjenester eller brukergrensesnitt. Et godt råd er å sørge for å delta på disse arrangementene. Der får du tips til nye tjenester som du kan bruke i dine omgivelser.

Studér versjonsmerknadene

Jeg vil også anbefale at du alltid går gjennom versjonsmerknadene for hver nye versjon av bedriftens WMS-system. Det høres kanskje i overkant ambisiøst ut, men hvis du vil ha fullt utbytte av WMS-et ditt, er det noe av det beste du kan bruke tid på. Ofte legger leverandøren bare vekt på noen få, nye tjenester i sin informasjon, som de mener er mest relevant for deg og kundene dine. Erfaring viser at det er mange tjenester de ikke informerer om, og at det like gjerne kan være disse som gjør underverker for akkurat din bedrift og din logistikk.

Burde hjulpet kunden mer

Det overrasker meg faktisk at mange WMS-leverandører ikke promoterer nye tjenester mer aktivt og detaljert til kundene sine. Altfor ofte avslutter leverandøren kontakten med kunden når systemet er implementert. Det kan nesten virke som mange kun er ute etter å fakturere dyre konsulenttimer, og glemmer å tilby kunden nye funksjoner. De ville garantert tjene på å hjelpe kunden med å utnytte systemet på best mulig måte. På lageret jeg har ansvaret for, har vi forbedret effektiviteten og kvaliteten kraftig gjennom å ta i bruk nye tjenester i WMS-systemet. Kanskje spiller det en viss rolle at jeg er en teknologinerd som gjerne leser versjonsmerknader på sengen…

Ta deg tid til å delta på brukermøter og andre fora der du kommer i dialog med utviklere og andre brukere.

Forenkle endringsprosesser

Hver gang du foretar endringer på lageret, bør du også undersøke hvordan WMS-systemet kan gjøre endringsprosessen enklere. Hvordan bør varemottak, varepåfylling, vareopptelling, plukking og pakking se ut? Se først på hvilke tjenester WMS-et tilbyr. Kanskje behøver dere ikke en pakkestasjon, hvis det finnes en pakkefunksjon til plukkede ordre på gaffeltrucken. Da har du funnet en stor tidstyv og spart mye på å eliminere den.

Jevnlige møter med leverandøren

Med jevne mellomrom er det på tide å ta kontakt med WMS-leverandøren din for et møte. Be dem om å gi deg en grundig oppdatering på systemet ditt. Pass på at du får innsikt i versjonsmerknadene for alle versjoner som er nyere enn den dere benytter. Kanskje det er på tide å diskutere et oppgraderingsprosjekt med toppledergruppen? For å stille med de riktige argumentene, bør du få best mulig innsikt i de nye tjenestene og hvordan de kan skape gevinster for bedriften.

Hvis du vil ha et vellykket lager som er helt i fremste rekke når det kommer til effektivitet og kvalitet, er det nødvendig med et WMS-system som bedriften utnytter maksimalt.

Logistikkekspert Roberth Karlsson deler erfaringer med oss. Han tror kunstig intelligens vil spille en viktigere rolle i fremtidens lagerstyring.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere