Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Tordivel med unik teknologi for Miljøstasjoner

Gjennom 25 år har det norske selskapet Tordivel utviklet avanserte kamera- og programvareløsninger for automasjon. Teknologien passer perfekt for Miljøstasjon og står sentralt i ASKOs anlegg for automatisk pallsortering.

Av: ITO marked 13. februar 2023 MIljøstasjon

Store miljøbesparelser

Tordivel AS er lokalisert i Oslo med høyt kvalifiserte utviklings- og serviceteam som også sørger for 24/7 remote kundestøtte. Thor Vollset har ledet selskapet siden starten i 1996, og vært ansvarlig for inspeksjonsløsninger i så ulike bransjer som solenergi, møbelproduksjon, bilindustri, matvareproduksjon, aluminium og fiskeoppdrett. I flere prosjekter har han samarbeidet nært med ITO PallPack, med Miljøstasjonen hos ASKO på Kalbakken som det mest omfattende.

– Samarbeidet med ITO PallPack fungerer utmerket, der vi sammen tilpasser og installerer løsninger som tilfører kunden stor verdi, sier han.

Miljøstasjonen hos ASKO inspiserer og sorterer ulike typer lastbærere, inkludert EUR trepaller og både hele og halve NLP-paller. Anlegget består totalt av 12 industrielle kameraer med 2D, 3D, farge og IR-teknologi, og programvare basert på Scorpion 3D Stinger teknologi. Hver pall plukkes fra en 2,5 meter høy pallstabel med KUKA industrirobot, deretter inspiseres pallen med 3D stereosyn og med infrarød prikkelaser samt fargekamera. Systemet inspiserer og sorterer mer enn 20.000 lastbærere i uka, hvorav rundt 75 prosent av dem gjenbrukes.

– Når det kalles Miljøstasjon, er det fordi kunden slipper å frakte paller med lastebil for sortering på sentrallager. Ser vi på et forbruk av paller tilsvarende som hos ASKO, spares det rundt 60 turer med lastebil hver uke, eller 3000 i året. Det gir en enorm miljøbesparelse, poengterer Tordivel-grunderen.

 

Tordivels programvare basert på Scorpion 3D Stinger teknologi. Alle data fra kameraene tolkes for å bestemme type lastbærer og som beslutningsgrunnlag for videre klassifisering av hver lastbærer.

Thor, kan du forklare nærmere hva som faktisk skjer når en pall inspiseres automatisk?

– En pall har ulike sider, som krever litt ulik teknologi for å inspiseres. Pallen transporteres gjennom anlegget og passerer totalt 12 kameraer på turen. For å inspisere toppen bruker vi en egenutviklet 3D fargeskanner, den er unik i verden og jeg vil si at den er det viktigste kameraet i systemet. Plastpaller sjekkes for smuss og skitt, men også for hull og andre skader. Både topp og kortside skannes med en 3D fargeskanner. Kortsidene er spesielt utsatt for skader fordi det er der trucken kjøres inn, påpeker Thor, som også forteller at Tordivel har benyttet kunstig intelligens som en viktig del av sin teknologi siden 2019.

– For klossene i pallen måles både dimensjon og posisjon, og alle sprekker og hull i toppbordene blir avdekket, målt og tatt med i vurderingen. Programvaren hos ASKO klassifiserer pallen i én av fire kategorier; OK, vrak, reparasjon eller vask. Noe av det mest krevende er å vekte feilene i henhold til alvorlighetsgrad, slik at ikke for mange paller sendes til vrak eller vask. Her spiller kunstig intelligens inn, men vi nyttiggjør oss samtidig mye erfaringsmateriale, og vi stiller inn systemet slik at kunden får en stabil og objektiv klassifisering av alle lastbærere som går gjennom systemet. Erfaringene fra ASKO er svært gode, og vi opplever at vi er godt rustet til å gjennomføre flere lignende prosjekter sammen med ITO PallPack, oppsummerer Thor Vollset i Tordivel.

Kameraene måler dimensjoner og plassering av hver kloss for pallen. Kortsidene er spesielt utsatt for skader fordi det er her trucken kjører inn.

Fakta om Tordivels teknologi

Tordivel har utviklet systemet gjennom mange år med sin egen Scorpion 3D Stinger teknologi. Samlet består teknologien av programvare, optiske systemer og industrielle 2D og 3D-kameraer. I 2019 ble det tatt i bruk kunstig intelligens (AI) som en del av løsningen. Eksisterende anlegg overvåkes kontinuerlig, også for innsamling av statistikk som benyttes som grunnlag for videre utvikling.

I ASKOs anlegg har ITO PallPack hatt hovedleveransen bestående av automatiserte transportører/baner, to KUKA industriroboter med mer, mens all teknologi for inspeksjon og klassifisering er basert på Tordivels teknologi.

 

Miljøstasjon kan håndtere alle typer lastbærere, inkludert NLP-kasser, hel- og halvpaller, trepaller med mer.
Typisk skade på trepall som fanges opp av 3D-skanneren. Denne går i kategorien "reparasjon".
Thor Vollset startet Tordivel AS i 1996 og har installert inspeksjonsteknologi i en rekke bransjer.

Og vi tillater oss til slutt å bringe litt «funfacts» om tordivelen:

Tordivler (latin: Geotrupidae) er en familie av biller i gruppen skarabider. De er store, svarte biller som ofte er tallrike rundt husdyr. De flyr med en brummende summing på forsommeren og blir av mange oppfattet som et koselig innslag i kulturlandskapet. Navnet «tordivel» har trolig sammenheng med det norrøne gudenavnet Tor, noe som spiller på disse billenes mytologiske rolle. Tordivlene er et nyttig ledd i omsetningen av plantenæringsstoffer ved at de graver ned store mengder gjødsel og slik bringer den nærmere planterøttene. (Kilde: Wikipedia).

Og vi tipper at Tordivel AS er et navn som har sammenheng med at selskapets grunnlegger heter, ja nettopp, Thor : ))

Logoen til Tordivel AS er hentet fra egyptisk mytologi, der tordivelen ruller solen foran seg.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere