Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Velberget gjennom pandemien

To år med strenge restriksjoner gjorde det selvsagt mer krevende å utføre teknisk service og vedlikehold på ITO-utstyr. Oppsummeringen i etterkant av pandemien er likevel at det gikk bedre enn vi kunne frykte.

Av: ITO marked 14. september 2022 Service

Strenge restriksjoner i begynnelsen

Det kan virke som en umulig oppgave å utføre fysiske servicebesøk når næringslivet stenger dørene og innfører strenge adkomstrestriksjoner. Samtidig er det slik at teknisk utstyr trenger vedlikehold og preventiv service for å fungere som forventet. Så hvilke erfaringer sitter vi igjen med etter to år med pandemirestriksjoner? Spørsmålet går til servicekoordinator Even Engelstad og serviceleder Christian Wood i ITO PallPack, som svarer at begrensningene fra kundene var strengest i starten av pandemien, og at det gjennom hele pandemitiden var behov for mer planlegging enn i en normalsituasjon.

– I starten opplevde vi at en del kunder utsatte preventivt vedlikehold, men dette endret seg etter hvert. Vi avklarte alltid smittevernregler med hver kunde i forkant av besøket, og enkelte krevde at serviceteknikeren avla en negativ koronatest før han kom. Alle besøk ble selvsagt gjennomført innenfor de smittevernkrav som helsemyndighetene anbefalte, og innenfor de kravene den enkelte bedriften stilte. For å redusere smitterisikoen forsøkte vi også å unngå samkjøring til oppdrag, og besøk ble flyttet hvis teknikeren hadde snev av symptomer. Og selvsagt hadde vi strengere hygieneregler enn vanlig, med utstrakt bruk av hjemmekontor for oss som administrerer serviceapparatet, forteller de to.

Oppsummeringen etter to år med "pandemiservice" er at det stort sett gikk ganske bra.

Mer tid på administrasjon

Når vi skal oppsummere i etterkant, vil dere si at det oppsto noen store driftsproblemer som følge av pandemien?

– Ingen store problemer, og det har nok sammenheng med at vi brukte mer tid på planlegging og tilrettelegging enn i en normalsituasjon. Kundene har gitt oss ganske gode tilbakemeldinger, så vi tror ikke noen ble sterkt skadelidende, svarer Christian Wood.

ITO PallPacks kunder er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, derfor blir service og vedlikehold en prioritert oppgave. – Det var nok en medvirkende årsak til at det aldri var aktuelt å permittere servicefolk under pandemien. Men vi er glad det er over, og lengter på ingen måte tilbake til servicebesøk med munnbind, sier Christian og Even med et smil.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere