Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Hvordan møter du fremtidens salgskanaler?

29. October 2020

Gratis påmelding

11:00 - 12:00

Online

Konklusjoner

Relevant når det gjelder innhold, varer og tjenester

  • Kvalitet fremfor pris
  • Gjenbruk og sirkulæreverdikjede

Tilstedeværelse i de plattform, kanaler og medier hvor man treffer kunden.

  • Behandler kunden som en med sømløst samspill
  • Teknologier som støtter med sporbarhet (WMS, RFID)

Kunden skal føle seg velkommen og ivaretatt i alle kontaktpunkter med virksomheten

  • Sømløse aktiviteter før, under og etter kjøpet

Foredragsholdere

Jan Ivar Fredriksen, dosent/ professor ved Handelshøyskolen

Jan Ivar Fredriksen tar for seg detaljhandelens utfordringer knyttet til omnikanal.

Eirik Norman Hansen

Teknologioptimisten Eirik er alltid i fremste rekke med bruk av ny teknologi, og penser selvsagt inn på hvordan vi vil orientere oss, se, teste, kjøpe og få levert varer i fremtidens digitale samfunn.

Lars Thomte, Skeidar

Har du en bolig, har du sannsynligvis også et forhold til Skeidar. Hvordan posisjonerer møbelgiganten seg i fremtidens detaljhandel, må du på amazon.com for å få kjøpt din neste sofa?

Christian Hagen, ITO

Automatisering av vareflyten er nøkkelordet for å få kostnadene ned dit kunden forventer. Christian gir eksempler på hvordan det meste av vareflyt kan automatiseres.

Fremtidens salgskanaler 29. oktober

  • Skriv inn din e-postadresse
  • Hvilket firma jobber du i?
  • Oppgi telefonnummer vi kan nå deg på

Verden var enklere i varehandelens barndom, da den eneste kanalen var butikken og handelen foregikk på kasseapparatet der. Men når det er mer komplekst, er det også mulig å skaffe seg konkurransefortrinn hvis man ligger i forkant av utviklingen. Hvordan vil det innvirke på din forretning når Amazon etter hvert etablerer seg i Skandinavia, og hvordan påvirker det kundekommunikasjonen at kundene fanges opp i ulike kanaler? Hvilke krav stiller det som gjerne kalles «Omnikanal handel» til lagerstyring, vareflyt og forsendelse? Sett av formiddagen 29. oktober, da kjører vi et høyaktuelt webinar som tar for seg nettopp disse problemstillingene. Der møter du blant annet dosent Jan Ivar Fredriksen fra USN Handelshøyskolen og Lars Thomte fra møbelgiganten Skeidar, fra en bransje der kjøpsmønster og vareflyt har endret seg dramatisk. Arbeider du med logistikk og er opptatt av fremtidens salgs- og distribusjonskanaler? Da bør du få med deg dette webinaret 29. oktober.

Hva skjer når Amazon inntar det skandinaviske markedet? Trussel eller nye muligheter for å nå nye markeder? Og hva med logistikken?
Automatisert varehåndtering er en forutsetning for lønnsomhet i detaljhandelen.

Jan Ivar Fredriksen belyser kriteriene for å lykkes med omnikanal handel, hvilke faktorer som påvirker markedet, og viktigheten av å behandle kunden som en og samme kunde, uavhengig av kontaktpunkt med virksomheten. Han er dosent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge USN, og har skrevet en rekke artikler om omnikanal handel. Han presiserer at den nye utviklingen ikke betyr slutten for detaljhandel, men den betyr slutten for detaljhandel slik den var. Et gjennomgående bilde er at fysisk butikk får nye roller og funksjoner, der strategier og rutiner for kommunikasjon, transaksjoner og fysisk forflytning av varer endres.

Lagerstyring og logistikkløsninger for fremtidens detaljhandel

Enten du har investert stort i eget lager eller satset på 3PL, må du forholde deg til nye kanaler og nye spilleregler i fremtiden. I dette webinaret tar vi også opp kravene du bør stille til navet i logistikken, nemlig lagerstyringssystemet. ITO leverer alle typer løsninger og systemer for å forbedre og styrke vareflyten i eget lager eller 3PL, hele veien fra varemottak til ferdig ekspedert ordre. Mange av våre kunder benytter AutoStore automatisk plukklager der ITO er ansvarlig for mottak, avfallshåndtering, transportører, pakking, sortering med mer.