Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Automatiserer pakking av potetprodukter

Potetindustrien på Toten har lange tradisjoner, det samme har produksjonssamvirket Hoff SA, med sin 175 års historie. Ved produksjonsanlegget på Gjøvik blir det et solid taktomslag i 2020, med helautomatiske løsninger for pakking og palletering.

Av: ITO marked 28. juni 2019 Matindustri, Nysalg

– Lønnsomhetsberegninger viser at investeringen vil være nedbetalt på noen få år. I tillegg kommer en rekke HMS-gevinster, økt fleksibilitet og ikke minst gleden over å kunne drifte et nytt og moderne anlegg, forteller Espen Johannessen, teknisk- og vedlikeholdsleder ved Hoff Østlandet, og prosjektleder for investeringen. Han forteller videre at til sammen fire pakkelinjer med ulike fryste potetprodukter vil bli samkjørt i én felles palleteringsløsning med full fleksibilitet. I prosjektet inngår blant annet en ny pakkemaskin for D-pak fra Jomet, palleteringsrobot fra KUKA, strekkfilmmaskin fra ITO Pall-Pack og transportanlegg for D-pak fra Carryline. ITO har totalansvar for den nøkkelferdige leveransen, herunder en rekke skreddersøm, blant annet kranvogn for innekspedering av paller på fryselager.

Palleteringsanlegg i kjølerom

For å ivareta en høyest mulig produktkvalitet ut til kundene, vil D-pak først bli transportert direkte til kjølerom for palletering og strekkfilming, og deretter direkte til fryselager. En stor andel av det tekniske utstyret vil dermed bli installert i kjøle- og frysetemperaturer, uten at dette vil påvirke driftssikkerheten.

– Tilsvarende løsninger finnes flere steder, og vi har blant annet sett på ITOs installasjoner hos Nortura på Rudshøgda. For Hoff er dette en kraftig oppgradering som vil gi avkastning i minimum et 10-15 års perspektiv, og erfaringsmessig vil løsningene være i drift utover det også. Det nye palleteringsanlegget bygges i eksisterende lagerlokaler, dermed frigjøres også verdifull plass i pakkeavdelingene til å gjøre ytterligere forbedringer eller utvidelser, forteller Espen Johannessen.

Espen Johannessen har ledet automatiseringsprosjektet i Hoff. Våren 2020 installeres blant annet Jomet pakkemaskin og KUKA palleteringsrobot, PallPack strekkfilmmaskin og Carryline transportbaner, alt levert og samkjørt av ITO.

Hvorfor valgte dere ITO som samarbeidspartner for investeringene? – For det første ser vi at ITO har prosjektert og levert tilsvarende anlegg med godt resultat andre steder. Dernest var vi opptatt av at mye av ITOs kompetanse finnes her i Norge, slik at vi kan forholde oss til en norsk serviceorganisasjon og dra nytte av moderne servicetjenester med kort responstid. Tilgjengelig driftstid er kritisk, og forventningene våre er høye, sier prosjektlederen hos Hoff.

4 varetyper til samme robot

Anlegget består av helautomatisk robotpalletering for håndtering av 4 ulike varetyper samtidig, Jomet pakkemaskin for pakking av F-pak i sjakteleske, transportanlegg, integrerte etikettskrivere, sjekkvekter, skannere, en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin, med mer. Hele anlegget installeres i perioden desember 2019 til mars 2020. Mye av installasjonsarbeidet vil skje parallelt med at produksjonen går for fullt. Til våren kommer vi tilbake med video og mer dekning av prosjektet her på nettsidene.

175 års potethistorie for Hoff SA.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere