Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

En åpenbar oppgave for robot

Roboter passer ikke til alt, men stabler du varer på pall og ikke har tatt i bruk robot, anbefaler vi å starte der.

Av: ITO marked 10. januar 2022 Palletering
Installasjon av palleteringsløsning hos Jotun.

Robotens unike fortrinn

Det er mange oppgaver som passer bedre for medarbeidere av kjøtt og blod enn av roboter, men når det gjelder stabling av varer på pall, har «den mekaniske medarbeideren» noen åpenbare fordeler. Det gjelder spesielt om produktene er identiske, som D-pak ut til grossist eller butikk, men også i andre tilfeller. La oss begynne med å se litt på robotens unike fortrinn. Den må instrueres nøyaktig til hver oppgave, derfor er det en fordel om oppgavene er få og like. Roboten kan arbeide kontinuerlig uten pauser, derfor er det en fordel om oppgaven er repetitiv og kan utføres jevnt, gjerne hele døgnet. Roboten bryr seg ikke om lys eller temperatur, derfor kan den arbeide på steder hvor mennesker ikke trives så godt, og den kan like gjerne arbeide om natten med lavere temperatur for å spare strøm.

Etter at vi i ITO PallPack har levert roboter til en rekke ulike oppgaver, faktisk helt fra Vesterålen til Saudi-Arabia, ser vi at én oppgave utmerker seg som spesielt gunstig; nemlig palletering. Ofte av esker, men vi ser at det fungerer like godt med varer i spann. Samme robot henter også tompall, kan legge på skilleark mellom hvert lag, samt utføre andre oppgaver. Nevnte du kjølerom eller fryserom? Få medarbeiderne inn i varmen og la roboten stå alene i kulden!

Industrirobot som arbeider kontinuerlig i kjølerom (fra ITO-anlegg hos Hoff).

Et tankeeksperiment fra din bedrift

La oss tenke oss at du har noen palleteringsoppgaver som utføres manuelt, og du vurderer å ta i bruk robot. Det kan være palletering av alt fra skismurning til syltetøy, elektronikk, tunge eller lette produkter, sesongvarer, slips eller sokker, surkål, kaffe eller fisk, tørrvarer eller frosne, det spiller egentlig ikke så stor rolle. Heller ikke om du benytter trepall eller NLP, hel- eller halvpall, eller begge deler. Produktene er pakket i esker, spann eller noe annet som skal stables pent på pall, deretter skal pallen plastes og merkes før den transporteres ut for forsendelse. Tompallene kommer inn et sted, påfyllingen skjer et sted, fulle paller skal til lager eller transport, alt dette tar vi hensyn til når vi designer et forslag til din nye palleteringslinje. Den består typisk av palltransportører, pallmagasin, industrirobot, strekkfilmmaskin (automatisk eller semiautomatisk), sensorer, el-motorer, transportører.

Fra starten eller etter hvert kan vi bygge inn funksjonalitet som sjekkvekt, etikettering, pallmottak, kvalitetssjekk av tompaller, palldobler for fulle paller eller annen funksjonalitet. Dette lager vi et designforslag på, gjerne i 3D-modell med full drift, om du ønsker det. Med heiser kan vi utnytte arealene mer effektivt eller sikre vareflyt mellom etasjer uten bruk av heis. Når vi er enige med deg om hvordan anlegget skal se ut og fungere, bygger vi transportører, programmerer roboten og testkjører det hele med dine produkter hos ITO Produksjon på Tyristrand.

Med gode forberedelser blir oppstartsfasen så effektiv som mulig hos deg. Du skal jo produsere, levere og tjene penger også i igangkjøringsperioden. Palleterer du fremdeles uten robot? Det kan det være gode grunner til, men vi tror at du har noe å vinne på å ta en prat med oss i ITO PallPack. Vi har, som sagt, levert anlegg for robotpalletering fra Vesterålen til Saudi-Arabia. Befinner du deg et sted i mellom der, så tar vi en prat!

skisse industrirobot monsterbord Pallpack8000. bilde
Våre konstruktører designer anlegget etter dine behov og dine arealer.

Hva skjer med menneskene?

Når man automatiserer oppgaver, er det lett å se for seg at det blir færre arbeidsoppgaver for medarbeiderne, at noen vil miste jobben sin. Det kan vi ikke utelukke, men vi ser i veldig mange tilfeller at automatisering ikke fører til færre arbeidsplasser, men snarere leder til flere og mer interessante oppgaver, at det bidrar til vekst og en positiv utvikling for bedriften (som igjen skaper flere arbeidsplasser og gir bedre lønnsomhet) og at «HMS-verstingene» forsvinner, og dermed også at sykefraværet reduseres. Dette snakker vi ofte med kundene våre om, og de forteller gjerne at de ikke har redusert staben (men at de i noe mindre grad enn før har behov for vikarer og deltid). På plussiden melder de om et mer spennende arbeidsmiljø, at bedriften er blitt en mer attraktiv arbeidsplass for alle typer stillinger, og at økonomien er bedre enn før. Derfor er automatisering og bruk av roboter prosesser som faktisk trygger arbeidsplassene, og ikke det motsatte. Og i ytterste konsekvens kan det føre til at en norsk bedrift får muligheten til å bygge en hel fabrikk i Saudi-Arabia, men det er en annen historie.

Komplett pakkesystem. bilde
Pallmagasin der roboten henter tompaller (fra installasjon hos Orkla Foods).
Hos den nye kaffefabrikken til Joh. Johannson Kaffe går pallene rett fra palleteringsroboten til lager, uberørt av menneskehender.
Høyteknologi som ikke egner seg til alt. Men egner seg spesielt godt til å utføre repeterende oppgaver, som palletering med esker eller spann.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere