Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Dobbel strekkfilmgevinst for ASKO Vest

Gjennom våren har ASKO Vest i Bergen installert to palleteringslinjer med vikling for kjølevarer og tørrvarer. Det gir gevinst både når det gjelder effektivitet og HMS.

Utfordring

Bedre HMS og mer effektiv emballering av gods på pall, både kjølevarer og tørrvarer.

Løsning

To linjer med transportører og automatisk strekkfilming i PallPack 8000.

Resultat

Effektiv emballering av rundt tusen paller med dagligvarer daglig.

Mer enn tusen paller daglig

Prosjektleder Eirik Berge Larsen i ASKO Vest forteller at kjølelinja var på plass før påske, mens tørrvarelinjen ble driftssatt rett før ferien. – Det dreier seg om 5-600 paller daglig i hver linje på de mest travle dagene, paller som etter emballering med strekkfilm transporteres frem til varetorget vårt. Der hentes de med truck og plasseres på rett rampe for utkjøring til butikker over hele vestlandet, opplyser han. 

Nye transportlinjer og automatisk strekkfilming gir HMS-gevinst for ASKO-medarbeiderne i Bergen.

Automatisering og HMS-gevinst

Både transportering og vikling med strekkfilm skjer automatisk, der de to PallPack 8000 strekkfilmmaskinene måler høyde og bredde på godset automatisk. Prosjektlederen forteller at ASKO Vest så klare fordeler ved at samme leverandør leverte både transportører og strekkfilmmaskiner.

– Da vet vi alltid hvor ansvaret ligger, hvis det skulle oppstå noen tekniske utfordringer. Når valget falt på ITO PallPack, har det også sammenheng med at utstyret produseres og leveres fra Norge, og at de har et komplett delelager her i landet. Reiserestriksjoner under koronapandemien har understreket viktigheten av å benytte norske leverandører, og så langt fungerer alt etter forutsetningene. Gevinsten kommer også på HMS-siden, for tidligere ble pallene viklet manuelt, noe som lett kunne gi belastningsskader på medarbeiderne våre. Så det er ingen overdrivelse å si at vi får dobbelt gevinst, sier en fornøyd prosjektleder Eirik Berge Larsen i ASKO Vest.

Effektive transportører hos ASKO Vest.
ASKO Vest valgte PallPack 8000 til hver av sine to emballeringslinjer.
PallPack 80000 helautomatisk strekkfilmmaskin, utviklet og produsert av ITO PallPack. Automatisk registrering av godsets høyde og bredde er en av mange funksjoner som sikrer høy effektivitet.
Valget av ITO PallPack har også sammenheng med at utstyret produseres og leveres fra Norge

Eirik Berge Larsen

ASKO Vest

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere