Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Effektiv baconpakking hos Nortura

Med to nye pakkelinjer har Nortura på Rudshøgda fornyet pakking og forsendelse av ulike baconprodukter.
Nortura bacon. bilde

Utfordring

Endre fra pakking av bacon i plastbakker til pakking i esker på en effektiv måte.

Løsning

ITO-anlegg med pakkemaskin for wrap-around i esker og robotpalletering av eskene.

Resultat

Hel- og halvautomatisk pakking direkte fra produksjonslinjen.

Automatisert baconpakking for Nortura

Med to nye pakkelinjer har Nortura på Rudshøgda fornyet pakking og forsendelse av ulike baconprodukter. Høyere automatiseringsgrad og tilpasning til ny emballasje var utgangspunktet for investeringene i nye ITO-anlegg for baconpakking.

Nortura er Ringsaker kommunes største arbeidsplass, med 500 årsverk og produksjon av blant annet bacon, kjøttkaker, karbonader, kjøttboller og andre matprodukter fra svin, storfe og småfe, de fleste med Gilde som varemerke.

Produksjonen tilpasses hele tiden etter markedet, både når det gjelder sluttprodukter og logistikk. I september 2016 endret de pakkemåte for flere av baconproduktene til sluttmarkedet, fra levering i plastkasser til levering i esker.

Bak denne endringen lå et krav til Nortura fra noen av kjedene om en større andel produkter levert i kartong. Med sine to nye linjer for baconpakking er disse ønskene oppfylt.

Pakkeanlegg fra ITO hos Nortura. bilde
Prosjektsjef Trond Andersen hos Nortura kan konstatere at overgangen fra plastbakker til esker har gått etter planen.

Gjennomtenkte løsninger

De to nye linjene for baconpakking håndterer baconprodukter av typen Stjernebacon, Skogsbacon og Frokostbacon. Begge linjene har transportbånd direkte fra produksjonen og mottar ferdig vakuumpakkede produkter løpende.

I linjen for Stjernebacon fylles 10 baconpakker i hver eske, en såkalt wrap around eske, med produksjonshastighet på opptil 70 baconpakker i timen. Eskene åpnes i en integrert pakkemaskin fra Jomet og fylles med baconpakker, før de automatisk lukkes og påføres etikett fra en integrert etikettskriver. Deretter transporteres eskene frem til en industrirobot som stabler fylte esker på pall, ferdig for henting med truck og emballering med strekkfilm i en halvautomatisk Pall-Pack strekkfilmmaskin.

Den andre pakkelinjen består av en eskereiser som åpner og leverer ferdige esker på ett transportbånd, mens vakuumpakkede baconprodukter kommer på et eget transportbånd med vekt og påføring av en etikett med variabel vekt i strekkode. I denne linjen benyttes manuell fylling av eskene, før de transporteres til samme industrirobot for påfylling på pall.

Prosjektansvarlig Trond Andersen (bildet øverst) forteller om en løsning som er blitt nøye spesifisert i bedriften før de gikk i samtaler med aktuelle leverandører.

– ITO viste seg løsningsorientert i sin tilnærming til vår kravspesifikasjon, og vi har endt opp med et pakkeanlegg skreddersydd for pakking av våre baconprodukter. Vi har fra før lite erfaring med kartongpakking av våre produkter (de aller fleste har vel kanskje en Gilde-bakk i hytte eller hus), og ønsket erfaring med både hel- og halvautomatisk pakkeprosess for bruk i fortsettelsen av overgangen fra plastbakk til papp.

ITO-anlegg hos Nortura. bilde
Palletering av D-pak med bacon i kjølerom hos Nortura.

Håndterer hele produksjonskjeden

Nortura driver matproduksjon i 28 norske kommuner og har Gilde og Prior som sine mest kjente merkenavn. Ved anlegget på Nortura håndteres alt fra slakting og skjæring til vakuumpakking og ekspedisjon. Bedriften forsøker hele tiden å fornye seg gjennom nytt varesortiment og tilpasning til kundenes krav. Trond Andersen forteller at det var en viktig del av bildet ved investering i de nye pakkelinjene fra ITO, sier han.

– Vi ønsket pakkeløsninger som kan omstilles til nye produkter i fremtiden, og opplevde det også som positivt at kompetansen hos ITO i stor grad finnes her i landet. Vi så også at ITO samarbeider med ledende internasjonale produsenter og at de har mange referanser innenfor matindustrien. Noen innkjøringsproblemer oppstår det alltid, men i det store og hele har anlegget helt fra starten fungert som forventet. Derfor er vi godt fornøyd, sier Trond Andersen.

Vi ønsket pakkeløsninger som kan omstilles til nye produkter i fremtiden

Trond Andersen

Nortura

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere