Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ny transportløsning hos Goman frigjorde produksjonsplass

Produksjonsvekst kombinert med begrensede produksjonsarealer utløste behovet for en bedre og smartere håndtering av plastkasser hos Goman på Hønefoss.
Goman Bakeriet. bilde

Utfordring

For små arealer til å kunne dra fordel av produksjonsveksten.

Løsning

Automatisk kasselager plassert i egen etasje, med automatiske heiser.

Resultat

1 million kroner i årlige besparelser som følge av redusert manuelt arbeid.

Ny transportløsning med egen etasje for kasselager

Hver dag produserer og leverer Goman Bakeriet på Hønefoss 23.000 nystekte brød, i tillegg til mer enn 25.000 kremkaker, småvarer og andre konditorvarer. Samtlige blir pakket og levert i standardiserte plastkasser, og produksjonsveksten skapte behovet for en helt ny interntransportløsning av kasser.

I samarbeid med ITO ble det laget en egen lageretasje i produksjonslokalene, og skreddersydd en ny transportløsning der nyvaskede kasser transporteres på transportbånd fra vaskemaskinen til kasselageret. Derfra hentes de etter behov og fraktes ned til produksjonen i en spesialkonstruert heis.

Løsningen har vært i drift siden 2013 og resultert i omlag 1 million kroner i årlige besparelser, som følge av færre arbeidstimer til vask av kasser og transport fra vaskemaskin til lager.

25 prosent vekst etter oppkjøp

Coops oppkjøp av Ica/Rimi har gitt ytterligere vekst for det tradisjonsrike bakeriet på Hønefoss. Driftsleder Tor-Brede Ronglid er derfor glad for at det nye interntransportanlegget allerede var satt i drift.

– Det var helt nødvendig å frigjøre plass i bakeriet. Det daglige behovet for plastkasser er fra 4000 til 6000 kasser, og det er plasskrevende. Kasselageret med automatisk transport har fungert utmerket, og med 25 til 30 prosent produksjonsvekst det siste året, har verdien av anlegget økt betydelig siden det ble iverksatt, forteller han.

Tor-Brede Ronglid. bilde
Løsning som sparer inn 1 million kroner i året, sier driftsleder Tor-Brede Rognlid hos Goman.

Rustfritt anlegg skreddersydd for lokalene

Anlegget ble skreddersydd av ITO og produsert ved ITOs produksjonsanlegg på Tyristrand. Det består av et automatisk transportbånd direkte fra vaskemaskinen og opp til lageretasjen, der sju transportbaner gir lagerplass for rundt 3000 kasser.

En automatisk transportenhet henter en og en stabel med kasser og frakter disse til en heis direkte ned i pakkedelen av produksjonen.

Anlegget er konstruert slik at de kassene som har stått lagret lengst blir hentet først, slik at man er trygg på at kassene ikke er våte når de skal benyttes.

I næringsmiddelindustrien er det strenge hygienekrav, derfor er anlegget i hovedsak konstruert i rustfritt stål.

Goman Bakeriet. bilde
Egen etasje for plastkasser, der kassene hentes automatisk og sendes med heis ned til produksjonen.
Goman Bakeriet. bilde
Goman Bakeriet – ITO
Denne løsningen fra ITO sparer oss for rundt en million kroner i året i manuelt arbeid

Tor-Brede Rognlid

Goman Hønefoss

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere