Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Regenerer strøm fra pallheisene

ASKO har lenge markert seg i fremste rekke med miljøløsninger, blant annet med store investeringer i solcellepaneler til bygningene sine. Nyinstallert ITO-teknologi for regenerering av strøm fra selskapets pallheiser er kun et lite skritt på veien mot lavere strømforbruk, men det tjener seg raskt inn og gir gevinst på flere måter.

Av: ITO marked 18. desember 2018 Teknologi

Fjerner støy, skaper strøm

ASKO er ITOs første kunde med teknologi for regenerering av strøm. Servicetekniker Heikki Pettersen og elektroingeniør Simen Stensrud har vært ansvarlig for installasjonen hos ASKO på Kalbakken, der vi foreløpig har knyttet to av de fire vertikaltransportørene til regenereringsboksen.

– Gevinsten kommer på to områder. Bremsemotstandene avgir en del støy når heisene går ned, men når bremseenergien regenereres som strøm, forsvinner også denne støyen. Energien tilbakeføres til ASKOs strømnett, og beregningene våre viser at det er en investering som normalt tjener seg inn på under et år, i form av redusert strømforbruk. Den tekniske installasjonen er relativt enkel, så dette er noe flere burde vurdere, sier Heikki og Simen. Selve regenereringsenheten er produsert av Lenze. Kjører du elbil, forstår du godt hvordan dette fungerer. I nedoverbakker har du sikkert erfart at bilens batteri fylles på med ny energi. Det er helt synonymt med det som skjer i ASKOs vertikaltransportører (pallheiser), bortsett fra at strømmen går rett tilbake i strømnettet, ikke til et batteri.

Miljøtiltak trenger ikke være store for å virke positivt. Disse heisene regenerer strøm når de går nedover, basert på ITO-teknologi.

Matvaregrossist

ASKO er matvaregrossist, og med intern varehåndtering over to plan går de fire pallheisene nærmest kontinuerlig. De ble levert og installert av ITO for flere år siden, og ITO har også installert et stort og plassbesparende anlegg for inngående paller hos ASKO.

Planen er at flere av heisene skal benytte samme teknologi etter hvert, det betyr ytterligere besparelser. – Heisene går tomme opp og fullastet ned, da er det ekstra gunstig å regenerere strømmen, opplyser ITOs Heikki og Simen.

Her hos ASKO går heisene tomme opp og fullastet ned, da er det ekstra gunstig å regenerere strømmen, opplyser ITOs Simen Stensrud (t.v.) og Heikki Pettersen.
Foreløpig er to av vertikaltransportørene hos ASKO på Kalbakken tilkoblet regenerering.
ITO har levert både vertikaltransportørene og et stort og plassbesparende anlegg for inngående paller hos ASKO.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere