Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Her ser du hva kundene våre sorterer

Automatisk sorteringsanlegg passer ikke bare for store netthandelsbedrifter, det er også lønnsomt og tidsbesparende for mange andre. Her ser du hvordan noen av kundene utnytter denne teknologien.

Av: ITO marked 13. mai 2024 Sorteringsanlegg
Fra Nordic Nest i Kalmar, et av de største anleggene ITO PallPack har levert. Her blir etiketten på hver ordre skannet (strekkodeskanning) og deretter sortert etter hvilken speditør den skal sendes med. Sorteringsanlegget er levert som avslutning på et omfattende anlegg for vareflyt, inkludert 6 Jivaro pakkemaskiner og flere hundre meter med transportbaner. På det meste håndterer Nordic Nest opp mot 25.000 leveranser i døgnet.
ITO-anlegg hos Lettbutikk i Enebakk, der de satser offensivt på tredjepartslogistikk. Spesifikt består ITO-løsningene av eskebaner, spiralheis og sorteringsanlegg som sorterer hver ordre automatisk til speditør, basert på strekkodeskanning (kameraet er plassert i det sorte "tårnet"), dataene kan overføres til andre systemer og også brukes til dokumentasjon, sporing, statistikk med mer.
Fra VB Bok på Kalbakken i Oslo, der hver bokleveranse strekkodeskannes før den sorteres ut til rett containerstasjon. Et lite og skreddersydd anlegg bygget med spiralheis opp til sorteringsbanen fra pakkemaskinen. Et typisk mindre sorteringsanlegg som kan utvides med lengre bane og flere utleggere hvis behovene endrer seg.
Dette er et anlegg vi liker godt, hos Textilia i Karlskrona i Sverige. De utfører tekstilvask for helseforetak og andre kunder, og har en omfattende logistikk knyttet til inn- og utlevering av tekstiler. Hvert eneste plagg merkes med RFID-brikke for å sikre så høy automatiseringsgrad som mulig i håndteringen. RFID-registrering gjør at sorteringsanlegget kan sende rene og leveringsklare tekstiler sorteres i bane til rett kunde. Daglig håndterer Textilia rundt 15.000 plagg, og høy automatiseringsgrad er avgjørende for å håndtere så store volumer.
Automatisk sorteringsanlegg fra ITO. Bilde
Sportsgiganten XXL har både fysiske butikker og stor netthandel. Nettordrene sorteres ut til rett speditør i dette sorteringsanlegget. ITO Pallpack har levert baner og øvrig teknologi til XXLs sentrallagre både i Norge og Sverige. Og som du ser, vi kan til og med levere anlegget i den fargen du ønsker : ))
Automatisk sorteringsanlegg fra ITO hos Elektroskandia. bilde
Automatisk sorteringsanlegg hos Elektroskandia. Ved dette anlegget er det en operatør som kontrollsjekker hver ordre før den sendes videre.

Hvordan fungerer automatisk sortering?

De fleste sorteringsanleggene hos kundene våre benyttes i forbindelse med forsendelse av ordrer. Varen kommer typisk fra pakkestasjon (i mange tilfeller i forbindelse med Autostore-anlegg), og videre på bane til sorteringsanlegget. Før sortering avleses vanligvis pakkens etikett med strekkode (andre teknologier som RFID er selvsagt mulig) for å identifisere ordren, og sorteringen skjer etter fastsatte kriterier, som postnummer eller type transportør. Registreringsdata herfra kan sendes til logistikksystem og benyttes i forbindelse med dokumentasjon/sporing/kundeinformasjon etc.

Vi benytter ulik tekologi (utlegger eller løftefunksjon i banen) for å styre varen ut til rett bane, og anlegget er ofte bygget slik at det er fall (gravitasjonskraft) ned i sorteringsbanen, uten at dette er noe krav. Noen steder går varen rett i kontainer, andre steder er det en manuell håndtering og kontroll ut fra sorteringsbanen. De aller fleste typer småvarer kan sorteres i samme anlegg, uavhengig om de er pakket i eske/kartong/wraparound eller i pose.

Feilmarginen ved automatisk sortering er tilnærmet null, og det er ingen store fallgruver forbundet ved å ta i bruk automatisk sorteringsanlegg. Noe av det vi liker best, er at det er enkelt å utvide antallet baner i takt med at man vokser. Dette er med andre ord en svært skalerbar investering, der man sparer mye manuelt og repetitivt arbeid. Feilmarginen er også lavere ved automatisk sortering enn ved manuell, slik at investeringen høyner kvaliteten og servicegraden.

Et viktig element for å sortere riktig, er avlesing av hver ordre. Dette skjer i de fleste installasjoner med strekkodelesing av påført etikett, men kan også utføres med RFID-avlesing. Her typisk strekkodekamera på bane inn til sorteringsanlegg.
Strekkodekamera for sorteringsanlegg, fra Solar.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere