Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

En soleklar robotfavoritt

En oppgave der industrirobotene virkelig kommer til sin rett, er ved stabling av kartonger på pall.

 

Av: ITO marked 8. mai 2024 Palletering

Robotpalletering

Det er mange år siden industrirobotene begynte å overta industriens rutineoppgaver; altså repetitive oppgaver som er enkle å lære, samtidig som de er kjedelige eller belastende å utføre for medarbeiderne. Når vi snakker med kundene våre om hvor de «maskinelle medarbeiderne» sterkest kommer til sin rett, er det ett svar som ofte går igjen. Robotpalletering! Altså stabling av kartonger på pall. Det vil si; ofte er det kartonger (D-pak), men svaret fra kunden er det samme om de leverer varene sine i sekker, spann eller noe annet.

Hva er industrirobotene best egnet til?

Det korte svaret er oppgaver med repetisjon. Helst i så mange timer i døgnet som mulig, for roboter bryr seg ikke om arbeidstid. Foregår oppgavene der det er en ekstra belastning å oppholde seg for mennesker, som i kjøle-/fryselager eller i lokaler med mye støy, taler dette utvilsomt til fordel for roboten. Palletering passer perfekt inn i dette bildet, og vi har fått høre mange ganger at gevinsten ved å investere i anlegg for robotpalletering kom nærmest umiddelbart.

Robotpalletering hos Nortura. bilde
Automatisert linje for palletering og vikling, hos Nortura på Rudshøgda. To pakkelinjer fører frem til samme palleteringsrobot (bak). Full pall går på bane til strekkfilmmaskinen for vikling og merking, før den hentes av truck.

Hva utfører roboten?

I en palleteringsprosess kommer det gjerne en eller to baner med kartonger fra pakkeri eller produksjon og frem til roboten. Den har også tilgang til et pallmagasin for tompaller, slik at den selv kan hente ny tompall ved behov. Når det kommer en ny kartong på banen, sendes det et signal til roboten, som henter kartongen (eller kartongene hvis den løfter flere samtidig, slik som på bildet øverst) og plasserer dem på pallen. Fra tom til full pall jobber roboten med å fylle opp en og en kartonghøyde, og funksjonalitet for automatisk ilegg av skilleark mellom lagene kan gjerne implenteres. Den fulle pallen hentes av truck eller går videre på transportbane til eksempelvis vikling, mens roboten henter ny tompall og starter samme prosess på nytt. Ofte kommer det kartonger på to baner samtidig, da er roboten opplært til hvordan kartonger fra bane 1 og 2 skal plasseres, om de skal på samme pall eller på ulike. En gang var dette banebrytende teknologi, i dag er dette en helt vanlig robotoppgave som vi har programmert og innkjørt hos kunder utallige ganger.

Hva er gevinsten?

Den kommer på flere måter. For det første, gjennom høyere effektivitet. Roboten stabler ikke raskere enn en medarbeider, men den kan jobbe 24 timer i døgnet, også på et skift med få eller ingen medarbeidere, hvis det buffres produkter og fulle paller tas unna. Så er det utvilsomt en gevinst i at man fjerner rutineoppgaver som både er kjedelige og fysisk belastende, slik at medarbeiderne kan frigjøres til mer interessante og mer positive oppgaver. HMS-gevinstene er ofte store, og en viktig del av motivasjonen. Mange har et ønske om å øke automatiseringsgraden for å kunne øke volumene og for å oppnå bedre lønnsomhet. Da er palletering med robot et opplagt sted å starte, om det ikke allerede er gjennomført. Faktisk har vi til gode å møte kunder som ikke har oppnådd bedre lønnsomhet ved å investere i robotpalletering.

Hvilke tekniske utfordringer kan oppstå?

Det vi bruker mest tid på under installasjon og forberedelser, er programmering og tilpasning av robotens gripere. Det kan være mekaniske gripere eller vakumteknologi, uansett må de tilpasses produktenes størrelse, form, vekt og materiale. Det sier seg selv at jobben er enklere hvis kunden har én standard kartongtype med samme vekt hele tiden, og likeledes at vi befinner oss i «motsatt ende av skalaen» hvis det er en kombinasjon av mange ulike emballasjetyper med ulikt innhold. I forarbeidet setter vi gjerne opp en linje (pre-installasjon) med kundens robot og kundens kartonger/produkter ved vårt produksjonssenter på Tyristrand, og bruker den tiden som er nødvendig med testkjøring, justering av gripere og programmering av robotens styringssystemer. Derfor kommer vi alltid i mål, og vi er ikke redd for å påstå at robotpalletering er en sikker investering driftsmessig.

Ta vedlikeholdet i forkant

Med roboter blir man sårbar for driftsstans. Derfor anbefaler vi alltid kunder å ha serviceavtale som inkluderer preventivt vedlikehold etter fastsatte intervaller. Da kjøres det feilsøkingsprogramvare, alle komponenter funksjonstestes, motor og hydraulikk sjekkes for oljelekkasjer, slitedeler skiftes ut og alt kalibreres, slik som i denne reportasjen fra robotservice med en av våre teknikere.

Roboten henter ny pall fra pallmagasinet og fyller pallen med nye varer.

Stjeler robotene jobbene våre?

Så blir det vel enda én oppgave mindre for medarbeiderne, og det er vel ikke bare positivt? Vi forstår godt den innvendingen, men ser også ofte at medarbeiderne ikke ønsker seg tilbake til kjedelig rutinearbeid med risiko for belastningsskader eller oppgaver som utføres i fryselager eller støysoner. Dessuten genererer robotene alltid nye oppgaver innenfor drift og teknisk vedlikehold i bedriften. Tilbakemeldingene er ofte at behovet for vikarer og feriearbeid for skoleungdom blir redusert, og det kan man gjerne sette et minustegn ved. Samtidig er det mange som forteller oss at det er lettere å rekruttere dyktige folk, ikke bare i driften men i alle deler av virksomheten, når søkerne ser og opplever at dette er en bedrift som utnytter moderne teknologi for å styrke konkurranseevnen og lønnsomheten.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere