Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

ASKO effektiviserer pallhåndteringen

Ved ASKO Norge AS sitt anlegg på Kalbakken effektiviserer de internhåndteringen av paller med nytt ITO-anlegg.
ASKO lastebil. bilde

Utfordring

Tingvint pallhåndtering over to plan, der heis ble en flaskehals.

Løsning

Pallhåndteringsanlegg fra ITO med gjennomløpsbaner og effektive pallheiser.

Resultat

Bedre arealutnyttelse og mer effektiv håndtering over to etasjer.

Effektiv logistikk

Fra ASKOs anlegg på Kalbakken håndteres leveranser til Norgesgruppens dagligvarekjeder på Østlandet; Kiwi, Meny, Spar, Ultra, Centra og Jacobs. Herfra håndteres matvaredistribusjon for ikke mindre enn 7 milliarder kroner årlig.

Økonomisjef Aleksander Jørgenrud har vært ansvarlig for investeringene i ASKOs investeringer i ITO-anlegg for pallhåndtering. I ettertid kunne han konstatere at selskapets investeringer i pallhåndtering bidrar til å nå målsettingen om å være ”Norges mest effektive logistikkmaskin”.

– Med økende ordremengde og lagerlokaler i to plan, hadde vi behov for et moderne pallhåndteringsanlegg med effektive vareheisløsninger. Vi vurderte ulike løsninger før vi valgte et lamellbasert ITO-anlegg som kan håndtere alle palltyper. Medarbeiderne plukker fortløpende med truck etter automatisk talebeskjed fra logistikksystemet, og leverer paller med ferdige kundeleveranser rett i ITO-anlegget.

– Med mange trucker i sving samtidig, er det høye krav til hastighet og driftssikkerhet, forteller Aleksander Jørgenrud. Denne løsningen har vært i drift siden sommeren 2013. Sentralt ved valget av løsning var å finne en løsning som kunne håndtere alle palltyper og sikre effektiv pallhåndtering mellom to etasjer, forteller økonomisjefen.

ASKO lager. bilde
ASKO lager – ITO

Plassutnyttelse

Arealutnyttelse er en viktig faktor for ASKO, og i 2014 ble det ferdigstilt et interntransportanlegg (vinkelveksler) som forbedret plassutnyttelsen betydelig for innkommende varer.

Hos ASKO på Kalbakken mottar de i gjennomsnitt 1400 paller med inngående varer hver dag, enkelte ganger opp mot 1900. Med den nye pallbanen fra ITO blir det lettere å tilfredsstille deres egen målsetting om at innkommende varer skal være tilgjengelig for plukk innen én time fra ankomst.

– Tidligere måtte vi tømme et helt felt med innkommende varer før feltet kunne benyttes til ny leveranse. Den nye pallbanen fra ITO har plass til 35 paller og her blir hver pallplass frigjort så snart en pall er hentet. Det øker arealeffektiviteten betydelig, samtidig som vi får en hyggelig tilleggsgevinst ved at vi sparer 20 arbeidstimer i uka i form av redusert kjørevei for truckene, sier økonomisjefen.

Aleksander Jørgenrud ASKO. bilde
Det nye pallbaneanlegget forbedrer arealeffektiviteten og gjør at vi sparer 20 arbeidstimer i uka i redusert kjørevei for truckene, sier økonomisjef Aleksander Jørgenrud (t.h.).
Sparer 20 timer i uka bare i redusert kjørevei for truckene

Aleksander Jørgenrud

ASKO

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere