Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Automatisert frøpakking hos Felleskjøpet

Frøpakkelinjen hos Felleskjøpet sørger for både fylling av frø i esker og pakking av eskene i leveringsklare kartonger.
Pakkemaskin for frø Felleskjøpet. bilde

Utfordring

Et ønske om å styrke HMS i virksomheten og samtidig oppnå en mer automatisert og kostnadseffektiv produksjon, tilpasset sesongtoppene.

Løsning

To Radpak pakkemaskiner fra ITO, koblet sammen med automatiserte baner, inkludert vektkontroll for frø og etikettering av esker.

Resultat

Bedre HMS, mer presis og effektiv fylling, driftssikker løsning.

Felleskjøpet er opptatt av automatisering og bedre HMS for medarbeiderne. Det har resultert i en automatisert produksjonslinje for pakking av plenfrø.

Plenfrø til hele landet

Plenen er viktig for norske hageeiere, og Felleskjøpet er en betydelig leverandør med årlig leveranse av rundt 275 tonn plenfrø, hvorav en stor andel av dette pakket i esker. Fra Felleskjøpets 104 utsalgssteder over hele landet tilbys åtte plenfrøtyper i halvkilos og enkilos forpakninger, alle pakket og levert fra Felleskjøpets frøpakkingslinje i Ski.

Pakkelinjen ble oppgradert til en automatisk linje våren 2016, en linje hvor operatørene kun fyller på esker og kartonger og holder tilsyn med prosessene.

Varestrømsleder for såfrø/plantevern, Jan-Anders Otterstad, forteller at beslutningen kom som et resultat av at de ønsket å styrke helse, miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten og samtidig oppnå en mer automatisert og kostnadseffektiv produksjon.

– Plenfrø er definitivt sesongvare, så vi ønsket en driftssikker pakkelinje som også kunne ta høyde for sesongtoppene. Valget falt på en linje med to pakkemaskiner fra Radpak, som er knyttet sammen med et transportbånd.

– Med automatisk vektkontroll og etikettering integrert, er det en pakkelinje som gir oss god kapasitet og vil dekke behovet vårt i flere år fremover. Vi ser også at omstilling mellom ulike esketyper fungerer godt, mens det har vært nødvendig med litt justering av eskeproduksjonen hos våre underleverandører for å få alt til å fungere optimalt, opplyser Otterstad.

Frøpakkemaskin

Vektkontroll og pakking

Selve frøblandingen skjer i etasjen over pakkemaskinene, der også er en automatisk firehoders vekt som doserer frøene til hver eske, også denne produsert hos Radpak. Eskene påfylles flatpakket i eskereiseren, med kapasitet til 900 esker. Når esken er fylt med frø, blir den lukket med smeltelim før det automatisk printes og påføres en etikett til hver eske.

I den andre maskinen pakkes fylte plenfrøesker i kartonger for videre forsendelse. Begge pakkemaskinene er produsert hos den polske produsenten Radpak, og hele linjen er designet og levert av den norske leverandøren ITO.

Flere salgsenheter ut av frøet

Jan-Anders Otterstad forteller at pakkelinjen tilfredsstiller bedriftens sikkerhetskrav i dag, i tillegg til at effektiviteten nå er høyere enn tidligere.

– Oppsummert er den raskere, har bedre driftssikkerhet og færre stopp. Den nye løsningen benytter vektdosering, mens vi tidligere dosering etter volum. Mer nøyaktig dosering gjør at vi kan redusere «giveaway» ganske betydelig, med andre ord får vi flere salgsenheter ut av frøet, forteller Otterstad.

Effektivisering av prosesser

Felleskjøpet ble opprinnelig grunnlagt for å sikre felles innkjøpsavtaler for norske bønder, og historien strekker seg tilbake til det første felleskjøp i 1896.

I dag er Felleskjøpet fremdeles en stor leverandør av såkorn, landbruksmaskiner og annet utstyr til landbruksnæringen, men samtidig en betydningsfull leverandør til vanlige forbrukere med produkter innenfor blant annet hus og hage, hund, hest og annet dyrehold, jakt og friluftsliv.

Jan-Anders Otterstad forteller om en virksomhet med søkelys på effektivisering av interne prosesser.

– Automatisering av prosessene er nødvendig for å holde lave produksjonskostnader i et høykostland som Norge. Vi gjorde en grundig behovsanalyse i forkant av beslutningen, og konkluderte med at denne pakkeløsningen dekket behovene på en god måte.

Pakkemaskin for frø Felleskjøpet. bilde
Pakkemaskin for frø Felleskjøpet
Pakkemaskin Felleskjøpet. bilde
Pakkemaskin Felleskjøpet
Det er en pakkelinje med god kapasitet som vil dekke behovet vårt i flere år fremover

Jan-Anders Otterstad

Felleskjøpet

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere