Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Doblet kapasiteten for skogplanter

Med ny pakkemaskin, palleteringsrobot og strekkfilmmaskin klarte en av Sveriges største skogplanteskoler å doble leveringskapasiteten.

Utfordring

Øke pakkekapasiteten i takt med at produksjon og etterspørsel er økt kraftig.

Løsning

Integrerte transportbaner, pakkemaskin, industriroboter og strekkfilming fra vårt søsterselskap PallPack AB.

Resultat

Doblet leveringskapasitet, bedre HMS og vareflyt tilpasset mekanisk behandling med Conniflex.

Ny teknologi til tradisjonsrik bransje

Skogbruket er en av de største industriene hos «grannene» i øst. Faktisk er skogbruket i Sverige seks ganger større enn her i landet, og det er en industri som står for betydelig eksport både til trevare- og papirindustrien. Når skog hogges, skal det plantes ny, og derfor innehar planteskolene en kritisk rolle i skogbrukets næringskjede. Svenska Skogsplantor har fem planteskoler på ulike steder i Sverige, og nye krav til leveringsvolumer og til mekanisk behandlig mot barkbiller, gjorde at bedriften ønsket å tenke nytt. Det har de gjort, i form av å installere nye transportører, ny pakkemaskin, KUKA industrirobot for palleterering samt PallPack 4000 strekkfilmmaskin. Resultatet er at leveringsvolumene faktisk er doblet, til 48.000 skogplanter i timen, i tillegg kommer fordeler ved sikrere arbeidsmiljø og høyere kvalitet på plantene.

Nye transportører, industriroboter og emballering ga doblet kapasitet hos Stakhedens plantskola midt i de store skogene i vårt naboland.

– Etterspørselen har økt, det samme har produksjonen vår, derfor var det helt nødvendig å oppgradere pakking og palletering til et nytt nivå, forteller plassjef Peter Forsberg ved planteskolen i Ludvika i Dalarnas län i midtre Sverige.

Barkbille har vært en stor utfordring for skogbruket gjennom mange tiår, både i Norge og Sverige. I det sertifiserte skogbruket er det ikke lenger tillatt med kjemisk behandling av skogplanter, det har skapt høyere etterspørsel etter skogplanter som er behandlet mekanisk med såkalt Conniflex-behandling. Mulighetene for å forenkle denne behandlingen var også en sentral del av investeringsprosjektet hos Stakhedens plantskola. Peter Forsberg forteller at kapasiteten i den nye linjen er håndtering av 48.000 skogplanter i timen, og at den nye linjen bidrar til mer fleksibel produksjon og Conniflex-behandling av høy kvalitet.

– Dette er siste tilskudd til våre store oppgraderinger, og nå står vi langt sterkere enn vi gjorde for noen få år siden. Vi har øket skogplantevolumene og teknologien for å håndtere flyten av planter. Takket være Conniflex-linjen har vi nå også mulighet for å behandle med toårig barkbillebeskyttelse, noe som er sterkt etterspurt ute i skogbruket, forteller plassjefen ved Stakhedens plantskola i Dalarna.

Nå står vi langt sterkere enn vi gjorde for noen få år siden.

Peter Forsberg

Svenska Skogsplantor

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere