Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Fürst med avansert internlogistikk

Internlogistikken hos Fürst er de siste to årene optimalisert med avanserte transportløsninger fra ITO.

Utfordring

Mye manuell håndtering av 20.000 prøverør daglig, bolker med prøver inn til analysemaskinene.

Løsning

ITO-anlegg for mottak av plastkasser med prøverør samt effektive transportbånd for interntransport av prøverør.

Resultat

Mindre manuell håndtering og jevnere flyt av prøverør frem til analysemaskinene.

Landets største medisinske laboratorium for biologiske prøver håndterer rundt 20.000 biologiske prøverør hver dag. Internlogistikken hos Fürst er de siste to årene optimalisert med avanserte transportløsninger fra ITO.

Effektivitet i to investeringsrunder

Fürst er landets største laboratorium i sitt slag, med medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi som sine fagområder. Hver dag kommer rundt 20.000 biologiske prøverør inn til hovedlaboratoriet på Furuset, for analyser i laboratoriets automatiserte og topp moderne analysemaskiner.

Håndteringen må skje i tråd med strenge krav til personvern, kjøling, hygiene med mer. Prøvene sorteres manuelt før de analyseres, og i 2015 startet prosessen med effektivisering av interntransporten frem til analysemaskinene.

Første skritt mot mer effektiv internlogistikk var en løsning med automatiske transportbaner som frakter plastbakker med prøverør frem til personellet som sorterer prøvene, samt tilbaketransport av tomme plastkasser og annet materiell for gjenbruk.

Denne løsningen ble installert av ITO i 2015, og i 2017 ble installasjonen utvidet med nye transportbånd helt frem til automasjonsløsningen for analysemaskiner, der hver sorteringsplass har sorteringsluker ned til mindre transportbånd.

– Dette sparer oss for mye manuelt arbeid. Spesielt er det hektisk på ettermiddagene når det kommer inn prøver fra hele landet, og effektiv håndtering er både i vår, legenes og pasientenes interesse, sier Anne Fjellhaug, avdelingsleder for prøvemottak og kundekontakt hos Fürst.

ITO-anlegg hos Furst. bilde
Transportløsningen ble tilpasset areal og prosedyrer for håndtering av prøverør internt i laboratoriet, forteller Anne Fjellhaug.

Gevinst på flere områder

Fürst tar om lag ti prosent av blodprøvene på egne prøvetakingsstasjoner, men størstedelen av prøvene blir levert fra fastlegekontorer over hele landet. De benytter en automasjonsløsning fra Siemens, med et helautomatisk transportsystem som frakter prøverørene til analysemaskiner koblet til transportbånd.

Anne Fjellhaug forteller at transportanlegget fra ITO ikke bare sikrer enklere internlogistikk, men også jevnere tilførsel av prøver frem til analysemaskinene.

– Tidligere ble prøvene fraktet internt i små plastkasser, noe som resulterte i bolker med prøver inn til automasjonsløsningen. Nå er det mindre manuelt arbeid samtidig som vi oppnår en jevn transport av prøver. Det gir både mer effektiv drift og en HMS-gevinst som følge av mindre fysisk belastning for medarbeiderne, forteller hun.

Løsning tilpasset arealene

Hele installasjonen fra ITO er tilpasset de eksisterende lokalene, med varemottak fra bud fra egen inngang og logisk transport frem til personellet som sorterer prøvene, deretter transport av prøverør i takhøyde frem til analysemaskinene. Anlegget håndterer også tilbaketransport av tunge plastkasser og annet materiell som skal returneres og gjenbrukes av fastlegekontorene.

Anne Fjellhaug forteller at en prosjektgruppe i selskapet fikk i oppdrag å kartlegge markedet for leverandører som kunne tilby transportbånd tilpasset driften ved prøvemottaket.

ITO var den første leverandøren som ble kontaktet, og i samarbeid med prosjektgruppen utarbeidet ITO design og skisser for interntransport av prøverør i prøvemottaket.

– Transportløsningen ble tilpasset areal og prosedyrer for håndtering av prøverør internt i laboratoriet. Vi er godt fornøyd med den tekniske løsningen og med samarbeidet med ITO, forteller Anne Fjellhaug.

ITO-anlegg hos Fürst. bilde
ITO-anlegg hos Fürst. ITO
ITO-anlegg hos Furst. bilde
ITO-anlegg hos Fürst. ITO
Løsning som gir mer effektiv drift og HMS-gevinst som følge av mindre fysisk belastning

Anne Fjellhaug

Fürst

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere