Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Gevinst for Gresvig med automatisert varemottaksanlegg

Da Gresvig tok i bruk Autostore fra Element Logic ved hovedlageret i Askim, resulterte det også i nytt varemottaksanlegg og utvidet samarbeid med ITO.
Lager hos Gresvig. bilde

Utfordring

Investering i AutoStore skapte behov for mer effektivt varemottak.

Løsning

Pallmottak for innkommende varer med automatisk heis og gjennomløpslager for paller.

Resultat

Varemottak som holder tritt med øvrig automatisert logistikk.

Robotanlegg med 60.000 kasser

Det er et imponerende Autostore-anlegg sportsgiganten Gresvig har tatt i bruk. AutoStore-anlegget ble levert av Element Logic AS og har absolutt stått i stil til forventningene. Robotene arbeider kontinuerlig med henting av alle typer sports- og friluftslivsutstyr, fra lokasjoner i 11 etasjer.

Autostore ble tatt i bruk i august 2015, mens prosjektet sluttføres i 2016. Tore Einan, driftssjef logistikk hos Gresvig, forteller at denne satsningen gir gevinster både ved Gresvigs sentrallager og ute i butikkene over hele landet.

– Her ved sentrallageret snakker vi om en tredobling av effektiviteten, og Autostore gir høyere effektivitet og kvalitet gjennom hele verdikjeden. Med høyere lagringstetthet blir også arealbehovet redusert, og kortere plukktid på lageret gir redusert bruk av innleid arbeidskraft.

Tidligere måtte operatørene kjøre til varen for å hente den, nå leveres varen fra Autostore direkte til operatøren, forteller Tore Einan. Dessuten oppnår landets største sportsaktør mer butikkvennlige leveranser, med innholdsoversikt pr kolli.

– Siden hvert kolli med varer er pakket mer butikkvennlig, bruker butikkmedarbeiderne hos G-Sport, G-Max og Intersport mindre tid på utpakking, sortering og plassering, og mer tid på kundene, legger driftssjefen til.

Kontroll hos Gresvig. bilde
Kontroll hos Gresvig

Varemottaksanlegg med heis

Siden 2013 har Gresvig benyttet en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin fra ITO. Derfor var det naturlig å gå i dialog med ITO om et komplett varemottaksanlegg med heis for mottak av innkommende varer på pall. Den installerte løsningen består av transportbane for mottak av paller, automatisk heis til andre etasje der pallene samles opp før utplassering i Autostore eller på pallplasser.

Det benyttes gjennomløpsbaner (gravitasjonskraft) med åtte pallbaner og totalt 54 pallplasser. – ITO-anlegget er helautomatisk og fungerer slik vi ønsket. Sammenlignet med tidligere, da innkommende paller ble fraktet opp med en tradisjonell vareheis og deretter plassert mer tilfeldig, er dette en langt mer effektiv håndtering, forteller Tore Einan.

Investeringer som betaler seg

Konkurransen i markedet for sport og fritid er hard, og hos Gresvig har de søkelys på å redusere kostnadene pr produserte enhet for varer som går via egne lagerlokasjoner. I butikkene er det begrenset med lagerplass, og de får gjerne vareleveranser to ganger ukentlig.

Ved Gresvigs sentrallager forteller de at opptil 80 prosent av varene kan håndteres i Autostore, og at det siste årets investeringer har gitt gevinst helt fra starten. – Dette er en logistikk-intensiv bransje, derfor velger vi hele tiden de beste logistikkløsningene, sier Tore Einan.

Når det gjelder valg av ITO som en av våre samarbeidspartnere, var det et enkelt valg. Gjennom strekkfilmmaskinen kjente vi dem allerede som en pålitelig leverandør av driftssikre løsninger, dessuten var det et godt forhold mellom pris og ytelse.

Erfaringene våre med service og responstid fra ITO er svært gode, og det er heller ingen ulempe at løsningene produseres og tilpasses i Norge, oppsummerer Tore Einan, driftssjef logistikk hos Gresvig i Askim.

ITO-løsninger hos Gresvig:

Autostore hos Gresvig. bilde
Autostore hos Gresvig – ITO
Vi velger hele tiden de beste logistikkløsningene

Tore Einan

Gresvig

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere