Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Imponerende logistikksenter hos Komplett

For Nordens største netthandelsaktør har vekst vært gjennomgangsmelodien gjennom 22 år. Kontinuerlige utvidelser på lager- og logistikksiden har vært en forutsetning for suksessen.

Utfordring

Internlogistikk som holder tritt med veksten hos Nordens største netthandelsaktør.

Løsning

ITO-løsninger fra varemottak til ekspedering, utvidet i tre prosjekter gjennom mer enn ti år.

Resultat

Effektiv vareflyt inn og ut av AutoStore, internlogistikk som muliggjør et vareplukk hvert tredje sekund.

En vare hvert tredje sekund

Hos Komplett Group i Sandefjord er to adskilte bygninger nå knyttet sammen til ett, med det som internt kalles ”mellombygget”. Driftssjef ved teknisk avdeling, Kenneth Hofstedt, forteller at utvidelsen også krevde omfattende endringer i internlogistikken gjennom 2018.

– Det har krevd mye planlegging og arbeid, men resultatet er at vi nå har en svært effektiv internhåndtering av varer, helt fra varemottak og frem til kundeleveranse, forteller Kenneth når han tar oss med på en rundtur i det 26.000 kvm store sentrallageret.

Kenneth Hofstedt hos Komplett Group kan konstatere at mye planlegging og et nært samarbeid med ITO har gitt effektiv varehåndtering. Her ved sorteringsanlegget.

Langt samarbeid med ITO

Der er det en fordel å være i god form og ha på gode sko, for vi snakker om varehåndtering over store avstander og i flere etasjer, knyttet sammen med automatiske transportbaner, pallheis, spiralheis med mer. Sandefjordsbedriften tok i bruk AutoStore fra Element Logic i 2007, og har siden hatt kontinuerlige prosjekter for å utvide og forbedre internlogistikken til og fra AutoStore. ITO-løsningene sørger for effektiv vareflyt både før og etter det automatiske plukklageret Autostore, fra varemottak til ekspedering, og logistikksjef Bjørn-Tore Svendsen er ikke i tvil om at dette har vært nødvendig for å oppnå den veksten selskapet har hatt.

– Her er det rett og slett ingen rom for driftsstans, og vi ser hele tiden etter nye løsninger som kan forbedre vareflyten, sier Bjørn-Tore. Den jobben gjør de tydeligvis godt, for etter årets utvidelser blir det i gjennomsnitt plukket en vare hvert tredje sekund. Hovedvekten er fremdeles data- og elektronikkprodukter, men områder som hvitevarer, foto, kosmetikk og farmasi har hatt god vekst de seneste årene. Selskapet legger vekt på å være eneste bindeledd mellom produsent og kunde. Når denne distribusjonsformen kombineres med effektiv varehåndtering, blir det også mulig å være prisledende i svært konkurranseutsatte markeder.

Varehåndtering i flere høyder og over flere etasjer, i et ITO-anlegg som også er dimensjonert for fremtidige utvidelser.

Skreddersydde løsninger

Det er lett å la seg imponere over hvordan de tekniske løsningene fra investeringsprosjekter gjennom mer enn ti år nå utgjør en helhet. I varemottaket finner vi pakkestasjoner og transportbaner for tomemballasje ut til pappkontainer, samt transportbaner for varer inn til AutoStore. Ut fra AutoStore er det installert effektive pakkestasjoner med strekkoderegistrering, automatiske eskereisere og skreddersydde transportbaner ut til sorteringsanlegget, som har god kapasitet og består av 8 gravitasjonsbaner, samt muligheter for å forlenge med modulbaner helt inn i transportørenes biler. Automatiske sensorer, strekkodelesere og kamerateknologi sørger for at det hele spiller sammen, og i årets utvidelser er det også installert nye HMI-skjermer. – Brukervennlige touch-skjermer som gir bedre oversikt og gjør det enklere for operatørene å foreta endringer i vareflyten, forteller Kenneth.

Varemottak og effektiv innregistrering av varer til AutoStore.

Løsningsorientert

Bjørn-Tore Svendsen understreker viktigheten av å samarbeide med leverandører som forstår viktigheten av driftssikkerhet. – Gjennom mange år har ITO vist at de forstår den viktige rollen internlogistikk betyr i en virksomhet som vår. De har kunnskapsrike medarbeidere som legger ned mye arbeid i løsningsarkitektur, og anlegget her er både tilpasset dagens behov og dimensjonert for fremtidige utvidelser. Det er helt avgjørende å samarbeide med leverandører som kjenner oss godt og forstår forretningsmodellen vår, fastslår Bjørn-Tore Svendsen og Kenneth Hofstedt hos Komplett Group.

ITO-løsninger hos Komplett:

  • Transportører inn og ut av Autostore fra Element Logic, ut til avfallshåndtering, til sorteringsanlegg mm.
  • Pallheiser for transport av inngående paller mellom etasjer.
  • Spiralheis for transport av leveranser mellom etasjer.
  • HMI-skjermer for optimal styring og planlegging.
  • Modulbaner for varetransport helt ut i speditørenes biler.
  • Avfallshåndtering, transportbaner for tomemballasje rett i papirpresse.
  • Pakkestasjoner for pakking av ordrer rett fra Autostore.
  • Sorteringsanlegg, automatisk sortering av utgående ordrer.
  • Ulike løsninger for skanning og datafangst.
  • Anleggene er skreddersydd for formålet hvert sted hos Komplett, og utvidet gjennom flere investeringsprosjekter. En stor del av løsningene dreier seg om å få mest mulig effektiv vareflyt inn og ut av Autostore.
Komplett har som målsetting å være eneste bindeledd mellom produsent og kunde. Her innregistreres varer fra produsentene. Tomemballasjen går rett i papirkontainer via transportbåndet ut til høyre.
Nordens største netthandelsaktør har nettbutikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Alle ordrer leveres fra lageret i Sandefjord.
Modulbaner sikrer transport av kundeordrer helt inn i speditørenes biler.
AutoStore har vært i bruk siden 2007, og ITO-løsningene er implementert i tre store prosjekter, det siste i 2018.
OnLog og ITO leverer løsninger som utfyller hverandre.

Ønsker du å vite mer?

Bestill vårt jevnlige nyhetsbrev om aktuell teknologi og hvordan den benyttes hos kundene våre.

Det er avgjørende å samarbeide med leverandører som forstår forretningsmodellen vår.

Bjørn-Tore Svendsen

Komplett

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere