Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Komplett sparer en container om dagen

Fjorårets investeringer i nye pakkeløsninger handlet like mye om bærekraft som om effektivisering. Ved å eliminere tomrom i eskene, sparer Komplett daglig en container i transport.

Utfordring

Sikre bærekraft og effektivitet ved å unngå unødvendig luft og plast i forsendelsene.

Løsning

Nye transportører og pakkeløsninger fra Savoye, levert i samarbeid med ITO PallPack.

Resultat

Mer bærekraftig transport og en bedre arbeidsdag for medarbeiderne. Fraktvolumet redusert tilsvarende en container hver dag.

Bærekraft stadig viktigere

Helt siden Komplett Group tok i bruk Autostore som plukklager i 2007, har de arbeidet kontinuerlig med å redusere emballasjemengden og optimalisere transport og leveringstider. I takt med stadig større oppmerksomhet rundt bærekraft, er dette arbeidet intensivert de senere årene, og i fjor nådde de solid milepæl ved å eliminere unødvendig luft og plast i forsendelsene. Det har de oppnådd med tre nye pakkelinjer, alt designet og tilpasset av bedriftens egen logistikkavdeling i samarbeid med ITO PallPack.

– Investeringen består av nye eskereisere og pakkemaskiner fra franske Savoye, samt skreddersydde transportører gjennom to etasjer her. Resultatet er at 99 prosent av Autostore-ordrene pakkes automatisk uten luft i tre standard eskestørrelser, forteller logistikksjef Bjørn-Tore Svendsen.

Sammen med Kenneth Hofstedt, leder for teknisk avdeling, og lagersjef Kjetil Sundland Henriksen gir han oss et solid innblikk i bedriftens logistikksystemer.

– Vi har en kultur hvor vi hele tiden ønsker å optimalisere, og vi liker å besøke andre logistikkintensive bedrifter og i det hele tatt holde oss oppdatert på alt som skjer rundt automatisering av logistikk. I den sammenhengen opplever vi at ITO PallPack er en konstruktiv og nyttig samtalepartner og leverandør for oss, utdyper Bjørn-Tore.

Tidligere ville disse ordrene blitt sendt med masse luft og plast. Med nye Savoye-maskiner tilpasses i stedet hver eske til innholdet.

Hver eske tilpasses til innholdet

Hos Komplett i Sandefjord er det gjort kontinuerlig utvidelser og investeringer gjennom mer enn 25 år. Bedriften satset tidlig på Autostore-anlegg fra Element Logic og har transportører, heiser, sorteringsanlegg, avfallshåndtering og en rekke andre løsninger fra ITO PallPack. Kenneth Hofstedt forteller hva som faktisk skjer i de tre nye Savoye-maskinene. De er identiske, men konfigurert for hvert sitt eskeformat.

– Hver eske kommer med innhold fra pakkestasjonene i etasjen over, på transportbane rett inn i pakkemaskinen. Der er det en femtrinnsprosess i hver maskin, hvor først høyden på innholdet måles, så klippes kantene på esken ned, sidene perforeres, vingene brettes inn, og til sist limes lokket på, før ferdig lukkede esker transporteres videre for etikettering, sortering og forsendelse, forteller Kenneth.

Eskekvaliteten er valgt ut med tanke på at de skal sikre god transport uten skader og unødvendige returer, og de tre standardstørrelsene er valgt ut fra ordresammensetningen fra de sju nettbutikkene som Komplett Group drifter. Tidligere ble eskene teipet manuelt, og de benyttet ca 10 ulike eskestørrelser.

– Vi er ganske selvhjulpne, og har eget reservedelslager her ved teknisk avdeling. For oss er det viktig å ha så høy kunnskap som mulig om egen teknologi, og vi fikk grundig gjennomgang av maskinene da vi besøkte Savoye i Frankrike sammen med ITO, legger Kenneth til.

Ordrene kommer fra Autostore og pakkes her på mesaninen, og i fjorårets investeringer inngår også ITO-baner ned til etasjen under.

Leverer daglig til hele Skandinavia

Komplett Group er en av Nordens ledende netthandelsaktører, med daglige leveranser til ethvert postnummer i de tre skandinaviske landene. Lagersjef Kjetil Sundland Henriksen opplever at både kunder og medarbeidere er mer opptatt av bærekraft enn tidligere.

– De nye pakkeløsningene våre er en vinn-vinn-løsning, der vi både reduserer karbonavtrykket og forbedrer leveringstiden. På toppen av det blir det en bedre ergonomisk hverdag for medarbeiderne som stabler esker på pall. En spart container hver eneste dag har utvilsomt betydning miljømessig, det samme gjelder plastmengden der vi har beregnet å spare 17 tonn plast i året, sier Kjetil.

Bjørn-Tore Svendsen legger ikke skjul på at han er stolt over det som er gjennomført og gevinstene som  ble oppnådd i fjorårets investeringer.

– Det er en del av bedriftskulturen her hos Komplett at vi hele tiden jakter nye løsninger for automatisering og besparelser, både for miljøet og for bedriften. I dette business caset har det vært bidragsytere fra flere avdelinger, og og resultatet er blitt slik vi prosjekterte. Så vi liker definitivt å styre prosessene selv, samtidig som vi selvsagt er avhengige av gode teknologipartnere. I så måte har ITO PallPack vist seg som en løsningsorientert partner gjennom en årrekke. Vi har gode prosesser sammen, både om prosjekter som er gjennomført og som er lagt på is. Kulturmessig treffer vi hverandre godt, det er åpne dialoger med god takhøyde. Og ikke minst har de dyktige prosjektledere som sikrer oss god gjennomføring, oppsummerer Bjørn-Tore.

Logistikkavdelingen hos Komplett har kontinuerlig forbedring som leveregel, og arbeider tett med ITO Pallpack og andre leverandører. Kenneth Hofstedt, Kjetil Sundland Henriksen og Bjørn-Tore Svendsen tok oss med dit nettordrene går på skinner i flere etasjer.
Franske Savoye utvikler og produserer avanserte pakkemaskiner. ITO PallPack representerer Savoye i Norge og Sverige.
En spart container hver eneste dag har utvilsomt betydning for karbonavtrykket vårt.

Kjetil Sundland Henriksen

Komplett Group

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere