Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

NLP: Alt handler om lastbærere

NLP valgte ITO som samarbeidspartner for sitt topp moderne anlegg og lager for lastbærere i plast.
NLP. bilde

Utfordring

Oppnå effektiv og automatisert håndtering av lastbærere gjennom hele vaske- og lageranlegget.

Løsning

Løsninger fra ITO for RFID-gjenkjenning, palldobling, stropping, ekspedering, alt integrert i et AGV-miljø (førerløse trucker).

Resultat

Automatisert og effektiv pallhåndtering gjennom hele anlegget.

Siden starten i 2006 har Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) forenklet og forandret flyten av paller i den norske dagligvarebransjen. På Langhus har de gjennomført et AGV-prosjekt der det benyttes førerløse trucker i et topp moderne anlegg og lager for ulike typer lastbærere i plast. Der valgte de ITO som en av sine hovedsamarbeidspartnere.

 

Lager hos NLP. bilde
Lager hos NLP

Fordeler for hele bransjen

De førerløse truckene (AGV-er) jobber døgnkontinuerlig med frakt av lastbærere i det 20.000 kvadratmeter driftsanlegget. Næringsmiddelindustriens strenge hygienekrav gir lastbærere i plast mange fordeler fremfor de tradisjonelle trepallene, og snart får NLPs tre automatiske vaskemaskiner selskap av en fjerde vaskelinje.

Dagligvarebransjens aktører nyter godt av at NLP tilbyr enklere og automatiserte rutiner når lastbærere skifter bruker, blant annet benyttes et web-basert ordresystem og det kan benyttes automatisk registrering ved hjelp av RFID-brikker på hver lastbærer.

Egil Bremnes, fabrikksjef ved anlegget på Langhus, forteller at bruken av plastpaller brer om seg, og at innføringen av standardiserte plastkasser har vært en suksess.

– Dagligvarebransjen brukte store ressurser på den gamle returordningen, og nå sparer de mye tid og penger ved å bruke våre landsdekkende tjenester. Stadig flere går over til plastpaller, som har mange fordeler i form av at de kan rengjøres bedre, er mer robuste og har lengre levetid enn de tradisjonelle trepallene, forteller han.

– Innføringen av standardiserte plastkasser har også vært vellykket siden det ble introdusert i 2011, og i oktober 2015 har NLP kapasitet til rengjøring av 3800 kasser i timen.

Lager hos NLP. bilde
ITO-løsning for palldobling.
Lager hos NLP. bilde
Lager hos NLP

Felles dataprotokoll

I anlegget på Langhus blir alle innkomne lastbærere mottatt, registrert, vasket, feilsjekket, utbedret, stablet, lagret og ekspedert for ny bruk. ITO har levert transportanlegg for lastbærere på sentrale steder i anlegget, blant annet for implementering av nye lastbærere til automatlager, dobling av paller med last, topparkkontroll og stropping, samt et stort og tilpasset ekspederingsanlegg som i hovedsak er basert på gravitasjonskraft.

Fabrikksjef Egil Bremnes forteller at de ønsket å samarbeide med leverandører som var ledende innenfor sine felt og samtidig kunne samarbeide om en felles dataprotokoll.

– Alt må fungere som ett anlegg, selv om det er mange produsenter fra flere land involvert. ITO deltok i et innledende møte med øvrige aktuelle produsenter, og allerede da fikk vi tillit til at ITO kunne oppfylle våre krav og forventninger.

– Samarbeidet med ITO har fungert utmerket hele veien, og i samarbeid med Norsk lastbærer pool og de andre involverte produsentene har det blitt utviklet en dataprotokoll som blant annet benyttes til å gi instruksjoner til AGV-ene.

– Vi bygger opp et lokalt reservedelslager, i tillegg til at vi har serviceavtale med ITO. Eventuell driftsstans vil få store konsekvenser for kundene våre, som bestiller via webportalen og forventer at ordren er leveringsklar umiddelbart. Målet er å ha et anlegg som fungerer døgnkontinuerlig og er fritt for uforutsette driftsstans, forteller Egil Bremnes.

Norsk Lastbærer Pool på Langhus har automatisert hele produksjonen, fra innkommende lastbærere til ferdig leveranse. ITO har vært sentral i prosessen, og Egil Bremnes fra NLP deler erfaringene.
ITO har levert viktige løsninger og utviklet dataprotokollen som gir AGV-instruksjoner

Egil Bremnes

Norsk Lastbærer Pool

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere